HULP NODIG?

Typ hier uw vraag…
Home > Belangrijke informatie > Algemene voorwaarden en privacybeleid > Algemene voorwaarden voor online bestellen
Terms and Conditions

ALGEMENE VOORWAARDEN -  FORD MARKTPLAATS

Deze Marktplaatsvoorwaarden ("Voorwaarden") regelen het gebruik van de Ford Marktplaats (beschikbaar op www.ford.be) ("Ford Marktplaats"). De Ford Marktplaats wordt geëxploiteerd door Ford Motor Company (Belgium), met maatschappelijke zetel te Hunderenveldlaan 10, 1082 Brussel en ingeschreven in de KBO onder het nummer BE0404.955.204, RPM Brussel (met bankrekening: Fortis 220-0040000-72) (“Ford”).

Deze Voorwaarden wijzigen op geen enkele manier de voorwaarden van enige andere overeenkomst die u mogelijk met ons of andere Ford-bedrijven heeft gesloten. Deze Voorwaarden bevatten belangrijke informatie over de Ford Marktplaats. Door gebruik te maken van de Ford Marktplaats erkent u deze voorwaarden gelezen en begrepen te hebben, en deze zonder enig voorbehoud te aanvaarden.

1. BESTELPROCES

VOERTUIGEN

Via de Ford Marktplaats kunt u geselecteerde nieuwe Ford voertuigen configureren en bestellingen plaatsen bij deelnemende Ford dealers. Als onderdeel van het bestelproces selecteert u de Ford-dealer bij wie u uw bestelling zult plaatsen (uw "Dealer"). U zult het bestelformulier van de desbetreffende Dealer moeten invullen. In het bestelformulier is alle belangrijke en noodzakelijke informatie over uw bestelling alsook de voorwaarden van uw Dealer opgenomen. U dient deze documenten zorgvuldig te lezen voordat u verder gaat.

Aankoop in contanten: u hebt de mogelijkheid om het door u geselecteerde voertuig rechtstreeks in contanten bij uw Dealer te kopen. Deze aankoop is tussen u en uw dealer. Raadpleeg de voorwaarden van uw dealer voor meer informatie.

Financiering: De online aankoop van een voertuig is enkel mogelijk via contante betaling. Voor online aankopen zal het derhalve niet mogelijk zijn om beroep te doen op de mogelijkheid van financiering en/of financiering door bemiddeling. Voor zover u alsnog beroep wenst te doen op financiering dient u het voertuig offline bij een dealer naar keuze aan te kopen

Overname bestaand voertuig: Ford Marktplaats voorziet niet in de mogelijkheid om uw bestaand voertuig over te nemen indien u online een (nieuw) voertuig bestelt / aankoopt. Voor zover u alsnog de overname van uw bestaand voertuig beoogt dient u eerst de verkoop van uw bestaand voertuig offline bij uw dealer naar keuze uit te voeren vooraleer de aankoop van het nieuwe voertuig online te doen.

2. PRIJS VAN HET VOERTUIG

Wanneer u een voertuig bestelt via de Ford Marktplaats, zal uw dealer een definitieve prijs voor het door u gekozen voertuig meedelen als onderdeel van het afrekenproces. Deze definitieve prijs is geldig op de datum van bestelling. Wijzigingen in overheidswetgeving, wisselkoersen en belastingwijzigingen van invloed kunnen zijn op de voormelde definitieve prijs.

3. OPTIES EN ACCESSOIRES

Als u in de loop van het bestelproces bepaalde fabrieksopties of beschikbare accessoires aan het door u geselecteerde voertuig toevoegt, zal de prijs van de dealer voor die opties en uitrustingen bij de prijs van het voertuig worden bijgerekend.

In sommige gevallen is het mogelijk om accessoires van een derde partij te bestellen, die onder de merknaam van die derde partij worden verkocht. Houd er rekening mee dat accessoires van derden geen Ford-garantie hebben, maar gedekt (kunnen) zijn door de eigen garantie van de derde partij, waarvan de details vermeld staan op de verpakking waarin de accessoires worden geleverd.

4. BETALINGEN         

Als u een bestelling plaatst voor een voertuig via Ford Marktplaats, kan het zijn dat uw dealer een voorschot van u verlangt. Uw dealer zal het bedrag van het voorschot specificeren als onderdeel van het betalingsproces. U zult deze betaling via Ford-marktplaats verrichten met een door u geselecteerde debet- of kredietkaart. Zie de Betalingsvoorwaarden in Bijlage 1 hieronder voor meer informatie.

Resterend saldo: Het (eventueel) resterende saldo voor het voertuig dient aan de dealer betaald te worden vóór ontvangst van het voertuig. Uw dealer zal contact met u opnemen om dit te regelen.

Bezorgkosten en andere kosten: uw Dealer kan u extra kosten in rekening brengen voor de bezorgkosten (indien beschikbaar) en extra kosten voor andere geleverde diensten/ondersteuning. In dit geval zal uw Dealer u zo snel mogelijk het (de) bedrag(en) van de kosten meedelen (deze kosten maken deel uit van het betalingsproces).

5. BEELDMATERIAAL VAN VOERTUIGEN

De voertuigen die via de Ford Marktplaats kunnen worden besteld, zijn afkomstig uit het huidige productassortiment van Ford. De op de Ford Marketplace gebruikte afbeeldingen van voertuigen alsook de indicaties van omvang, afmeting,... van de voertuigen dienen uitsluitend ter illustratie. Hoewel we alles in het werk hebben gesteld om de afmetingen en kleuren van onze voertuigen, accessoires en bekleding nauwkeurig weer te geven, kunnen we niet garanderen dat uw pc, laptop, tablet of telefoon de afmetingen of kleuren nauwkeurig weergeeft om de werkelijke afmetingen of kleuren van de voertuigen weer te geven. Uw nieuwe voertuig kan lichtjes afwijken van deze afbeeldingen.

Wij kunnen van tijd tot tijd kleine wijzigingen aanbrengen in onze voertuigspecificaties om kleine technische aanpassingen door te voeren.

6. FORD-PROGRAMMA'S EN GRENSOVERSCHRIJDENDE VERKOOP

Ford Programma's

Gelieve er nota van te nemen dat u geen gebruik kunt maken van de volgende programma's voor bestellingen die via de Ford-marktplaats worden gedaan: (i) Ford Privilege; (ii) Ford Ambassador; (iii) D-Plan programma's; (iv) Ford Advantage Programma; (v) Ford Fleet; (vi) Motability; en (vii) Verkoop aan militair en diplomatiek personeel.

Grensoverschrijdende verkoop

Bij contante verkoop, als de door u geselecteerde dealer niet in het land is gevestigd waar u woont, moet u er rekening mee houden dat uw dealer misschien niet voorziet in de optie van thuislevering in het land waar u woont en dat u daarom het voertuig bij de dealer moet ophalen. Indien u van plan bent om het voertuig permanent naar een land te verplaatsen, dient u voorafgaand (voor het plaatsen van de bestelling) belastingsadvies dienaangaande in te winnen.

7. VAN GEDACHTEN VERANDEREN

Als u niet verder kunt of wilt gaan met uw bestelling, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw dealer om uw opties te bespreken.

Bovendien kan Ford uw toegang tot de Ford Marktplaats op elk moment (redelijk handelend) beëindigen of opschorten door middel van een schriftelijke kennisgeving (inclusief per e-mail aan uw huidige geregistreerde e-mailadres) om redenen waaronder, zonder daartoe beperkt te zijn:

 • indien u een ernstige of voortdurende schending van een voorwaarde begaat die u (indien herstelbaar) niet herstelt binnen 5 dagen na de betekening van een schriftelijke aanmaning om dit te doen; of
 • indien (naar de redelijke mening van Ford) omstandigheden buiten de redelijke controle van Ford de Ford Marktplaats of producten belemmeren of verhinderen.
8. ACCOUNT & WACHTWOORD

Ford-rekening

Wanneer u een Ford-account aanmaakt, wordt u gevraagd een gebruikersnaam en wachtwoord op te geven. Hiermee krijgt u toegang tot de door u bestelde voertuigen. U dient het wachtwoord veilig te bewaren en mag het niet met andere personen delen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor misbruik van uw Ford-account wanneer u ervoor heeft gezorgd dat uw gebruikersnaam en wachtwoord bekend zijn bij een andere persoon.

U dient ons zo snel mogelijk op de hoogte te brengen indien u denkt dat uw wachtwoord is gedeeld of dat uw Ford account is gebruikt zonder uw toestemming. Wij kunnen uw account onmiddellijk onbruikbaar maken indien wij op de hoogte zijn van misbruik of het vermoeden van misbruik.

9. VOERTUIGEN/PRODUCTBIJSTAND

In het geval dat u van mening bent dat het voertuig/product defect of verkeerd beschreven is of u denkt dat er een defect optreedt met uw voertuig/product, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw dealer, het laattijdig inlichten van uw dealer kan van invloed zijn op uw eventuele verhaalsmogelijkheden. Uw dealer zal uw rechten en verhaalmogelijkheden met u bespreken.

Als u van mening bent dat het voertuig/product dat u bij ons heeft besteld niet conform is / voldoet aan uw verwachtingen, neem dan zo snel mogelijk contact op met uw dealer, het laattijdig inlichten van uw dealer kan van invloed zijn op uw eventuele verhaalsmogelijkheden. Uw dealer zal uw rechten en verhaalmogelijkheden met u bespreken.

Ford voorziet in een Ford Marketplaats platform, waarop u bepaalde voertuigen en/of producten van deelnemende Ford dealers en onafhankelijke derden kan afnemen. De Ford dealers zijn zelfstandig opererende ondernemingen. Ford is in geen geval de verkoper of leverancier van de voertuigen/producten op de Ford Marktplaats. Bijgevolg heeft Ford hier geen controle over en neemt Ford geen verantwoordelijkheid op zich voor de verkoop/levering van de voertuigen/producten aan u door de Ford-dealers en/of derde-verkopers.

10. PRIVACY BELEID

Zie het privacybeleid voor klanten van Ford Motor Company Limited:

https://www.nl.ford.be/belangrijke-informatie/voorwaarden-en-privacy#PrivacyPolicies

11. ALGEMEEN

Wij kunnen te allen tijde, zonder beperking van andere rechten en rechtsmiddelen die wij hebben, enig bedrag dat wij u verschuldigd zijn, verrekenen met enig bedrag dat u aan ons verschuldigd bent.

Geen verklaring van afstand door een partij van een schending van de Marktplaatsvoorwaarden zal worden beschouwd als een verklaring van afstand voor een volgende schending van dezelfde of een andere bepaling.

Indien een bepaling of een deel van een bepaling van deze Marktplaatsvoorwaarden door een rechtbank of een andere bevoegde autoriteit nietig of niet-afdwingbaar wordt bevonden, zal die bepaling of dat deel van een bepaling uit deze Marktplaatsvoorwaarden worden verwijderd en zullen de overige bepalingen of delen van de bepaling onverminderd van kracht blijven.

Deze Marktplaatsvoorwaarden worden beheerst door Belgisch recht en de partijen stemmen in met de exclusieve bevoegdheid van de Belgische rechtbanken.

12. CONTACT MET ONS OPNEMEN / KLANTENDIENST

12.1 FORD MARKTPLAATS

Als u een zaak onder onze aandacht wilt brengen met betrekking tot de Ford Marktplaats, neem dan zo spoedig mogelijk contact met ons op via het Customer Relationship Centre: +32 2 700 67 76

12.2 DE OMBUDSMAN

Als u als consument een geschil in verband met niet-financiële diensten hebt dat niet binnen een redelijke termijn tussen ons kan worden opgelost, kunt u het geschil voorleggen aan de gratis onafhankelijke Bemiddelingsdienst voor Consumenten. Ford Motor Company Limited en uw dealer zijn bereid om mee te werken aan deze vorm van geschillenbeslechting. Voor details over deze dienst kunt u de ombudsdienst bellen op 02 702 52 20, een vraag of klacht indienen via de website https://www.ombudsman.be of schrijven naar de ombudsman North Gate II, Koning Albert II laan, 8 bte 1/8 bus1, 1000 Bruxelles/Brussel

E-mail: contact@mediationconsommateur.be / contact@consumentenombudsdienst.be.

 

Bijlage 1 - FORDPAY BETALINGSVOORWAARDEN

Versie: 1.0

Versie: Juli 2020

In het kader van deze "Betalingsvoorwaarden" verwijst "Wij/We" of Ford naar FCE Bank Plc, een onderneming met maatschappelijke zetel te Arterial Road, Laindon, Essex, Engeland, SS15 6EE en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 00772784.

Deze Betalingsvoorwaarden zijn van toepassing op de betalingsfuncties van de mobiele applicaties (App(s)) en websites van Ford, inclusief de FordPay-functie in de FordPas- app ("FordPay"), die u in staat stellen om aankopen te doen en te betalen voor goederen of diensten via uw opgeslagen Kaarten (zoals hieronder gedefinieerd). We verwijzen naar deze functies in het algemeen als de "Betalingsfuncties". De Betalingsfuncties worden onderhouden en beheerd door Ford of hun externe betalingsdienstaanbieders.

Door de FordPay-services te gebruiken:

 • gaat u akkoord met deze Betalingsvoorwaarden;
 • bevestigt u dat u 18 jaar of ouder bent en in staat bent een wettelijk bindende overeenkomst aan te gaan; en
 • machtigt u Ford om de geldigheid van uw Kaart te controleren en om uw kaartgegevens en uw Veiligheidsgegevens (zoals hieronder gedefinieerd) te verwerken en door te geven om transacties te vergemakkelijken zoals hieronder beschreven.
 • vrijwaart u Ford van elke aansprakelijkheid die voor haar zou kunnen voortvloeien uit het gebruik van de betalingsdienst door een persoon die niet over deze vereiste capaciteiten/bevoegdheden beschikt.

Wij kunnen deze Betalingsvoorwaarden te allen tijde wijzigen. Wij zullen u via de Apps of via e-mail op de hoogte stellen van eventuele wijzigingen in de Betalingsvoorwaarden. Wijzigingen zullen onmiddellijk van kracht zijn na plaatsing op de App of op een toekomstige datum die wij specificeren. Uw voortgezette gebruik van de App geeft aan dat u de gewijzigde Betalingsvoorwaarden accepteert. Indien u niet akkoord gaat met de Betalingsvoorwaarden of eventuele wijzigingen van de Betalingsvoorwaarden of -functies, dient u te stoppen met het gebruik van de Betalingsfuncties.

Wij behouden ons het recht voor om elk onderdeel van de Betalingsfuncties bij te werken, te wijzigen of te beëindigen. Indien dit zich voordoet zullen wij u hiervan, voor zover mogelijk, tijdig op de hoogte brengen. Betalingsfuncties zijn mogelijk niet beschikbaar tijdens onderhoudsonderbrekingen en op andere momenten.

Accountregistratie

Om de Betalingsfuncties te gebruiken, moet u een geldige kredietkaart of debetkaart registreren die wij aanvaarden ("Kaart"). Ons registratieproces vraagt u om uw naam, adres, kredietkaart- of debetkaartnummer(s) en de bijbehorende informatie die nodig is om betalingen met de kaart te valideren en te verwerken (en die veiligheidsgegevens kunnen bevatten – zie hieronder). Alle informatie die tijdens de registratie wordt verstrekt, moet actueel, nauwkeurig en volledig zijn.

U machtigt Ford om te onderzoeken of uw Kaart geldig is, onder andere door het indienen van een verzoek tot machtiging tot betaling of een machtiging tot bijschrijving en/of debitering van een laag bedrag, in overeenstemming met de relevante regels van die Kaart, zoals de netwerkregels van uw debet-/kredietkaartnetwerk (bijv. Visa, MasterCard of American Express). Als wij voor uw Kaart een machtiging voor een laag bedrag indienen, wordt dit voor uw Kaart niet daadwerkelijk in rekening gebracht, en eventuele tijdelijke kosten die op uw rekening staan, zullen binnen enkele dagen verdwijnen.

Beveiligingsgegevens en verificatie van uw identiteit

Het is mogelijk dat u moet controleren of u de bevoegde beheerder van uw Kaart bent om Transacties te kunnen uitvoeren. Het kan dus zijn dat u beveiligingscodes, wachtwoorden, veiligheidsvragen en soortgelijke informatie instellen. In deze Betalingsvoorwaarden noemen we dit uw “Beveiligingsgegevens”. Zolang onze systemen uw identiteit hebben gecontroleerd door de Beveiligingsgegevens te verifiëren, gaan wij ervan uit dat wij met u te maken hebben en dat u ermee akkoord gaat dat wij informatie aan u bekendmaken en handelen naar aanleiding van een instructie zonder verdere bevestiging van uw kant.

U stemt ermee in:

 • om uw Beveiligingsgegevens met niemand te delen;
 • om uw Beveiligingsgegevens niet op te schrijven op een manier die door iemand anders begrepen kan worden;
 • om ervoor te zorgen dat niemand u ziet wanneer u een Betalingsfunctie gebruikt.

U moet ons zo snel mogelijk laten weten als:

 • iemand anders uw beveiligingsgegevens kent (of u vermoedt dat iemand ze kent);
 • u fouten of niet-geautoriseerde betalingen ziet met betrekking tot de Betalingsfuncties; of
 • u denkt dat iemand anders de Betalingsfuncties heeft gebruikt of geprobeerd te gebruiken.

We kunnen u vragen om uw Beveiligingsgegevens te wijzigen om operationele of veiligheidsredenen.

Hoe betalingen werken / Onze rol

Met de Betalingsfuncties kunt u betalingen verrichten met uw opgeslagen Kaart voor goederen en/of diensten die worden aangeboden door geselecteerde bedrijven/filialen van de Ford-groep of externe handelaars, waaronder Ford-verdelers ("Handelaar(s)").  De Betalingsfuncties maken gebruik van diensten en technologie die worden geleverd door externe betalingsdienstaanbieders en die op elk moment kunnen worden gewijzigd.

U erkent en gaat ermee akkoord dat wanneer u een aankoop doet met behulp van de Betalingsfuncties ("Transacties"), de Transactie uitsluitend tussen u en de Handelaar is, die al dan niet Ford is, zoals gespecificeerd voor elke Transactie. U machtigt onze betalingsdienstaanbieders om de informatie die wordt gegenereerd in verband met Transacties te verzamelen, te analyseren en door te geven.  Transacties zijn onderhevig aan de algemene voorwaarden van uw Kaart en aan eventuele overeenkomsten tussen u en uw financiële instelling. Wij noch Ford noch de Handelaars zijn partij in de relatie tussen de kaarthouder en de kaartuitgever.

Terugkerende betalingen

Indien een Handelaar u de mogelijkheid biedt om de Betalingsfuncties te gebruiken om terugkerende betalingen te doen op een maandelijkse of andere periodieke basis (zoals een abonnement voor een live traffic) ("Terugkerende Betalingen"), kunt u dit doen door de aanwijzingen te volgen en de gevraagde informatie te verstrekken. U machtigt de Handelaar om de door u geselecteerde Kaart in rekening te brengen volgens het opgegeven schema. Tenzij anders vermeld, gaan uw Terugkerende Betalingen en de betreffende facturatieautorisatie voor onbepaalde tijd door totdat u annuleert/opzegt conform de voorwaarden van de desbetreffende Handelaar.

Transactiebevestiging

Wanneer u een betaling doet via de Betalingsfuncties, zullen wij uw activiteit in FordPass-app updaten en u een transactiebevestiging via e-mail bezorgen op het door u opgegeven e-mailadres.

Terugbetalingen

In bepaalde gevallen kunt u recht hebben op een terugbetaling of een annulering met betrekking tot een Transactie. Elk verzoek tot terugbetaling en/of annulering van een Transactie is onderworpen aan het beleid van de desbetreffende Handelaar, uw overeenkomst met uw financiële instelling en/of uw rechten onder het toepasselijke recht. Wij zullen u op het moment van aankoop adviseren of u na het maken van een Transactie uit een Transactie kunt stappen en hoe u dit kunt doen.  Als u denkt dat u recht heeft op een terugbetaling met betrekking tot een Transactie, neem dan contact op met ons [Ford Guide team] via de volgende contactgegevens:

Email: FPBEL@ford.com

Tel: +32 24822795

Klantenservice

Wij bieden klantenservice voor problemen met betrekking tot de werking van de Betalingsfuncties: u kunt op de volgende manieren contact opnemen met het team van Ford Guide:

Email: FPBEL@ford.com

Tel: +32 24822795

Voor andere zaken – zoals de prijs van goederen en diensten, orderverwerking en -annulering, retourneren en terugbetalingen, productfunctionaliteit of technische ondersteuning – kunt u contact opnemen met de betreffende Handelaar. Neem voor vragen over uw Kaart contact op met uw financiële instelling.

Perioden van inactiviteit

Indien uit onze administratie blijkt dat u de Betalingsfuncties gedurende ten minste zes (6) maanden (of een andere periode die wij kunnen aangeven) niet hebt gebruikt, kunnen wij uw toegang tot de Betalingsfuncties uitschakelen.

Opschorting of beëindiging

Wij kunnen uw toegang tot de Betalingsfuncties op elk moment opschorten of beëindigen na u hiervan - voor zover mogelijk tijdig - op de hoogte te hebben gebracht. Zonder het voorgaande te beperken, kunnen wij uw toegang tot de Betalingsfuncties ook opschorten indien (a) u deze Betalingsvoorwaarden hebt geschonden, (b) u een onaanvaardbaar frauderisico voor ons vormt, (c) u onjuiste, onvolledige, onnauwkeurige of misleidende informatie verstrekt of zich anderszins schuldig maakt aan frauduleus of illegaal gedrag, of (d) wij verdachte activiteiten opmerken.

Gevolgen van beëindiging

Indien uw Betaalaccount om welke reden dan ook wordt beëindigd, stemt u ermee in (a) gebonden te blijven aan de Betalingsvoorwaarden en verantwoordelijk te blijven voor alle Transacties die u reeds via de Betalingsfuncties hebt verwerkt, (b) het gebruik van de Betalingsfuncties onmiddellijk te staken, en (c) dat wij ons het recht voorbehouden om in overeenstemming met het toepasselijke recht al uw informatie en accountgegevens die op onze servers zijn opgeslagen, te verwijderen.

Prijsvoorwaarden

De FordPay-functie is gratis voor de gebruikers.

Beschikbaarheid en aansprakelijkheid

U kunt de Betalingsfuncties meestal op elk moment gebruiken, maar soms kunnen reparaties, updates en onderhoud aan onze systemen en die van onze leveranciers betekenen dat sommige functies langzamer zijn dan normaal en/of tijdelijk niet beschikbaar zijn. We zullen niet altijd in staat zijn om u te laten weten wanneer een Betalingsfunctie niet beschikbaar zal zijn en we zullen niet verantwoordelijk zijn voor eventuele verliezen die u lijdt als gevolg van een dergelijke onbeschikbaarheid of wanneer de Betalingsfuncties niet goed werken om andere redenen buiten onze controle. Dit geldt ook wanneer er sprake is van het niet voltooien van Transacties in overeenstemming met uw instructies. Niets in deze Betalingsvoorwaarden zal (a) de aansprakelijkheid van Ford voor grove nalatigheid, opzettelijk wangedrag of andere gevallen waarin aansprakelijkheid volgens het toepasselijke recht niet kan worden uitgesloten of beperkt, uitsluiten of beperken, of (b) afbreuk doen aan de rechten van de consument die door het toepasselijke recht worden toegekend.

Toepasselijk recht

Deze overeenkomst valt onder de toepassing van het Belgisch recht.

In geval van betwisting betreffende het bestaan, de interpretatie en/of de uitvoering van deze Overeenkomst zijn de rechtbank van Antwerpen, afdeling Antwerpen exclusief bevoegd.

Witwassen van geld en financiering van terrorisme

We kunnen informatie verzamelen en verifiëren met betrekking tot uw identiteit voordat we diensten aan u verlenen. We kunnen u op elk moment vragen om aanvullende informatie te verstrekken om ons hierbij te helpen, en u dient deze informatie onmiddellijk te verstrekken. Wij zullen voldoen aan al onze rapportage- en meldingsverplichtingen op grond van de toepasselijke regels voor de bestrijding van het witwassen van geld en financiële misdrijven, en we kunnen de diensten die we aan u leveren op elk moment en zonder melding/verklaring opschorten of beëindigen als we ons zorgen maken over de risico's van het witwassen van geld en/of financiële misdrijven.

Contact

Als u vragen, opmerkingen of verzoeken heeft met betrekking tot de Betalingsfuncties, kunt u op de volgende manieren contact met ons opnemen:

Email: FPBEL@ford.com

Tel: +32 24822795

 

Privacybeleid

Wie zijn we

Met 'we/wij' of 'ons/onze' bedoelen we FCE Bank plc, een onderneming met maatschappelijke zetel te Arterial Road, Laindon, Essex, Engeland, SS15 6EE en ingeschreven onder het ondernemingsnummer 00772784. ('Ford Credit' en 'FordPay'), die de 'verwerkingsverantwoordelijke' is voor de informatie in dit privacybeleid. Dat betekent dat het onze verantwoordelijkheid is om te beslissen hoe we uw persoonsgegevens kunnen gebruiken.
Als u contact met ons wilt opnemen, schrijf ons dan op FCE Bank Plc: Arterial Road, Laindon, Essex, Engeland, SS15 6EE, of bel ons op +32 24822795. U kunt contact opnemen met onze functionaris voor gegevensbescherming door een e-mail te sturen naar dpeurope@ford.com

De persoonsgegevens die we verzamelen

We verzamelen rechtstreeks informatie van u wanneer u zich registreert om de Ford Pay- en Wallet-services te gebruiken, waaronder naam, contactgegevens, adresgegevens, betaalkaartinformatie, marketingvoorkeuren, winkelvoorkeuren, bijvoorbeeld favorieten van boodschappenlijsten, informatie over leveringsmethoden en browserinformatie.

Hoe we uw persoonsgegevens verwerken

Wij gebruiken de informatie die u aan ons verstrekt wanneer u zich registreert om:

 • Uw account te beheren en u de mogelijkheid te geven om uw bestellingen te verwerken;
 • De betaling van uw bestellingen te verwerken;
 • U updates te geven over uw bestelstatus;
 • U te helpen bij uw vragen via ons contactcentrum;
 • Frauduleuze of verdachte activiteiten op uw account op te sporen om de beveiliging te garanderen.

 

Waarom mogen we uw persoonsgegevens verwerken

De wettelijke gronden om uw persoonsgegevens te verwerken zijn:

 • 'voor de uitvoering van een contract' met betrekking tot accountbeheer, het verwerken en voorzien van bestellingen en het verwerken van betalingen;
 • 'om te voldoen aan een wettelijke verplichting' voor fraudepreventie; en
 • ‘legitieme belangen’ met betrekking tot onze klantenservice

Met wie we uw persoonsgegevens delen

We kunnen uw persoonsgegevens delen met andere afdelingen van ons bedrijf (bijv. Ford Motor Company), met onze leveranciers of met de rechtbank indien vereist door de wet, of met een centrale of lokale overheid, een wettelijke of overheidsinstantie.

We kunnen uw gegevens ook delen met derden die betrokken zijn bij het verwerken van betalingen voor uw bestellingen.

Uw persoonsgegevens overdragen naar het buitenland

Uw persoonsgegevens worden veilig verwerkt binnen en buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Ford Credit kan uw persoonsgegevens en informatie die over anderen is verzameld als onderdeel van uw aanvraag, overdragen aan groepsmaatschappijen en dienstverleners buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien we persoonsgegevens buiten het Verenigd Koninkrijk of de EER moeten overdragen, dan vallen dergelijke persoonsgegevens onder bindende bedrijfsvoorschriften of contractuele regelingen zodat ze op de juiste manier worden verwerkt.

Hoelang bewaren we uw persoonsgegevens?

Persoonsgegevens die we verwerken, voor welk doel of welke doeleinden dan ook, worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk. Ford Credit baseert het bewaren van persoonsgegevens op wettelijke, regelgevende of contractuele verplichtingen.

Van zodra het bewaren van de persoonsgegevens aldus niet meer strikt noodzakelijk is, verwijderen wij uw persoonsgegevens.

Uw rechten

U hebt een aantal rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens, bijvoorbeeld om te zien welke persoonsgegevens we in ons bezit hebben, om ons te vragen die met een andere partij te delen, om ons te vragen onjuiste of onvolledige gegevens bij te werken, om bezwaar te maken tegen de verwerking ervan of om de verwerking ervan te beperken en/of om de persoonsgegevens te verwijderen en/of het intrekken van een eerder gegeven toestemming tot verwerking van persoonsgegevens.

Als u uw persoonsgegevensbeschermingsrechten wilt uitoefenen of een klacht wilt indienen over de manier waarop we uw persoonsgegevens hebben verwerkt, kunt u contact met ons opnemen via de bovenstaande contactgegevens.

U hebt ook het recht om een klacht in te dienen bij de gegevensbeschermingsautoriteit die de verwerking van persoonsgegevens controleert:

Gegevensbeschermingsautoriteit
Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

+32 (0)2 274 48 00

contact@apd-gba.be

Top