HULP NODIG?

Typ hier uw vraag…
Home > Financier & Verzeker > Verzekering

DE AUTOVERZEKERING 
VAN FORD INSURANCE

Gecommercialiseerd door FCSD, een divisie van Ford Motor Company Belgium nv,
nevenverzekeringstussenpersoon in samenwerking met Amazon Insurance nv
Optimale gemoedsrust met uitgebreide verzekeringen!

Om de tekst vlot te kunnen lezen, hebben wij Ford Insurance vervangen door ‘wij’. Als wij ‘ons’ of ‘onze’ schrijven, bedoelen wij ook Ford Insurance. Als wij 'u' schrijven, bedoelen wij de verzekerde.

Simuleer de prijs van uw autoverzekering makkelijk en snel online.

Bekijk zeker ook eerst de IPID-fiche en de Algemene Voorwaarden.

BIJ FORD INSURANCE GAAN WE NET EEN STAPJE VERDER, OOK MET ONZE FORD-AUTOVERZEKERING:

 • In de formule Premium + krijgt u de eerste 36 maanden een nieuwe identieke Ford bij totaal verlies, ook al is de nieuwe met 10 % gestegen t.o.v. uw verzekerde cataloguswaarde.
 • Er is géén franchise bij formule Premium +.
 • U krijgt een lagere premie i.f.v. het aantal veiligheidsopties bij uw Ford.
 • U krijgt een mooie korting als u weinig kilometers rijdt per jaar.
 • Bereikt u bonus-malusgraad -2? Dan blijft u die behouden.
 • U hebt een garantie bij overname waarbij Ford Insurance uw huidige wagen verzekert tot aan de levering van uw nieuwe wagen (als een Ford-garage uw auto overneemt).

Verzekeringen

De autoverzekering van Ford Insurance stelt u zelf samen, op maat van uw Ford en uw behoeften.

Burgerrechtelijke Aansprakelijkheid (BA Autoverzekering)

Waarvoor staat deze verplichte basisverzekering:

Wat?
Deze BA-verzekering zorgt ervoor dat schade die u, bij een verkeersongeval, aanricht aan anderen wordt vergoed. Een verzekering BA Motorrijtuigen is verplicht als u met uw wagen de weg op wil.

Wie?
De verzekeringsplicht rust in de eerste plaats bij de Ford-eigenaar. Hij zal ook meestal de autoverzekering nemen. Hij zal vaak ook de gebruikelijke bestuurder zijn.
Hebt u kinderen jonger dan 23 jaar? En rijden die occasioneel met uw auto? Laat die dan via een bijpremie van 10% opnemen in uw autoverzekering als occasionele bestuurder. Wij zijn dan op de hoogte dat ook zij af en toe met uw auto rijden en dan moet u de franchise jonge bestuurder niet betalen als zij een schadegeval veroorzaken. Bovendien bouwen uw kinderen een schadeverleden op. Interessant voor als ze nadien een autoverzekering op eigen naam nemen.

Waar?
We voorzien dekking in alle standaardlanden van de verzekeringskaart en ook in Servië en Noord-Macedonië.

Hoeveel?
Wij betalen voor schade aan goederen, dingen, voertuigen en gebouwen maximaal 129 miljoen euro per schadegeval (bedrag onderhevig aan indexatie). Voor lichamelijke schade is er geen maximaal bedrag afgesproken.

Premie?
Het tarief dat u betaalt voor het verzekeren van uw auto is afhankelijk van verschillende factoren en verschilt van persoon tot persoon. Zo houden wij bijvoorbeeld rekening met de waarde (u kunt kiezen tussen factuurwaarde of originele cataloguswaarde), het vermogen en de veiligheidsopties van uw auto. Ook uw leeftijd, de datum waarop u uw rijbewijs behaalde, uw woonplaats en schadeverleden hebben een impact. U betaalt niet meer premie voor bedrijfswagens of beroepsgebruik. De prijs van uw autopremie wordt ook bepaald door de verzekeringsdekking die u kiest. Met een omniumverzekering met een lage franchise en een hoge vergoeding bij totaal verlies bent u duurder af dan wanneer u kiest voor een omniumverzekering met een hoge franchise en een lagere vergoeding bij totaal verlies. Maar u bent ook beter verzekerd natuurlijk!

Wanneer u op zoek gaat naar een nieuwe verzekering, wees dan kritisch. De goedkoopste autoverzekering is niet altijd de beste autoverzekering. Stel uzelf steeds de vraag: wat is de premie van uw autoverzekering en wat krijgt u ervoor in de plaats? Hebt u recht op een vervangwagen? Wat met de franchise? Krijgt u bepaalde kortingen?

Simuleer de prijs van uw autoverzekering makkelijk en snel online.
Bekijk ook zeker de Algemene Voorwaarden (PDF 588KB) en IPID-fiche (PDF 181KB)

Voordelen?
Garantie van uw bonus-malusgraad -2
Bereikt u bonus-malusgraad -2? Dan blijft u die behouden. Ook na een schadegeval in fout.
Ford Insurance kan de BM -2 wel herbekijken als u:

 • een schadegeval met dronkenschap of strafbare alcoholintoxicatie veroorzaakt
 • een schadegeval met opzet, fraude of vluchtmisdrijf pleegt
 • een schadegeval veroorzaakt doordat u niet meer geschikt bent om te rijden. Die situatie moet ook blijken uit onderzoek van een onafhankelijke organisatie of dokter.

Kilometerkorting
Hebt u minstens 5 jaar rijervaring? En hebt u de afgelopen 5 jaar maximaal 1 ongeval in fout gehad in uw verzekering BA Motorrijtuigen? Dan krijgt u maximaal 20 % korting op uw premie BA
Motorrijtuigen als u minder dan 15.000 kilometer per jaar rijdt.
Hoeveel korting u krijgt, hangt af van het aantal kilometers dat u opgeeft dat u zult rijden:

 • ≤ 5.000 km: -20 %
 • 5.001-10.000 km: -10 %
 • 10.001-15.000 km: - 5 %.

Verzekert u naast uw personenwagen ook uw motorfiets bij ons?
Dan kunt u tot 70 % korting krijgen op de BA-premie van uw motorfiets!

10 % op veiligheidsopties
Is uw voertuig uitgerust met twee of meer veiligheidsopties? Dan krijgt u een korting van 10 % op premie van de verzekering BA Motorrijtuigen.

Uitgesloten?
We komen niet tussen bij:

 • schade aan uw eigen auto
 • lichamelijke schade van de bestuurder van het verzekerde voertuig na een ongeval in foute
 • schade aan goederen die u vervoert voor uw beroep en niet gratis vervoert
 • schade veroorzaakt door iemand die de verzekerde auto heeft gestolen, met of zonder geweld
 • ...

Bekijk de Algemene Voorwaarden ‘Mobility Safe’ (PDF 588KB) voor een volledige lijst van wat wel en niet verzekerd is in uw autoverzekering.
Bekijk ook steeds de IPID-fiche (PDF 181KB) voor meer informatie over dit product.

Omnium

Omnium, een optie met verschillende formules

 

Autoverzekering

BA + Mini Omnium

Autoverzekering  

BA + Full Omnium

Schade aan anderen V V
Diefstal of poging tot diefstal  V V
Brand V V
Glasbreuk V V
Schade door dieren (aanrijding of knagen) V V
Natuurevenementen V V
Schade aan uw voertuig, incl. vandalisme   V

Er is géén franchise bij formule Premium +.

Wat?
De schade aan uw voertuig is verzekerd. Is dat voertuig beschadigd, totaal verlies of is dat voertuig gestolen? Dan betalen wij voor die schade.

 • In de formule Premium + krijgt u de eerste 36 maanden een nieuwe identieke Ford bij totaal verlies, ook al is de nieuwe met 10 % gestegen t.o.v. uw verzekerde cataloguswaarde.
 • Wanneer u voor Premium + kiest, moet u geen franchise betalen.
 • Kiest u voor een door Ford Insurance erkende hersteller in België? Dan krijgt u een gratis vervangwagen voor max. 10 dagen in Omnium.
 • Schade door het knagen van kleine dieren (zoals marters of fretten) is verzekerd.

Hebt u een schadegeval waarbij uw voertuig niet meer kan rijden?

Bel naar Ford Assistance +32 2 700 67 76

 

Uitgesloten?

 • opzettelijke schade veroorzaakt door een verzekerde
 • schade veroorzaakt door een bestuurder zonder geldig rijbewijs of met een rijverbod
 • als wij kunnen bewijzen dat de schade veroorzaakt is door een bestuurder die meer dan 0,5 g/l alcohol in zijn bloed heeft of drugs gebruikt heeft
 • als u bij diefstal binnen 24 uur geen klacht hebt neergelegd bij de politie, nadat u de diefstal hebt opgemerkt

Bekijk de Algemene Voorwaarden ‘Omnium Safe’ (PDF 458KB) voor een volledige lijst van wat wel en niet verzekerd is in uw autoverzekering.

Bekijk ook steeds de IPID-fiche (PDF 181KB) voor meer informatie over dit product.

Bestuurdersverzekering

In de verplichte BA-verzekering is de lichamelijke schade van de bestuurder niet verzekerd. Daarvoor hebt u een bestuurdersverzekering nodig.

Wat?
Wij betalen voor de lichamelijke schade van de bestuurder.
Raakt u als bestuurder van het voertuig gekwetst door een verkeersongeval? Dan betalen wij voor de kwetsuren die u hebt.

Overlijdt u door het verkeersongeval? En lijden de personen die volgens de wet uw rechten, uw schulden, uw geld en ook uw spullen moeten krijgen als u overlijdt, schade door uw overlijden? Dan betalen wij voor die schade.

Wie?
Elke door u toegelaten bestuurder is verzekerd als die gedomicilieerd is in België en een geldig rijbewijs heeft. Woont die toegelaten bestuurder op uw adres? Dan is hij ook verzekerd als hij in het buitenland een auto huurt.

Waar?
We voorzien dekking in alle standaardlanden van de verzekeringskaart en ook in Servië en Noord-Macedonië.

Hoeveel?
U kunt kiezen uit 2 formules: Bestuurder Safe (verzekerd tot max. 500.000 euro) of Bestuurder Select (voor een deel van de schade betalen wij een vooraf afgesproken bedrag. Dat bedrag is dus niet afhankelijk van uw werkelijke schade).

Uitgesloten?
De Bestuurdersverzekering biedt geen dekking als wij kunnen bewijzen dat:

 • het verkeersongeval opzettelijk is veroorzaakt
 • de bestuurder alcohol, medicijnen of drugs heeft gebruikt
 • u meedoet aan een snelheidsrit, behendigheidsrit of dergelijke wedstrijden
 • u op een circuit rijdt
 • u meedoet aan een weddenschap of uitdaging.

Bekijk de Algemene Voorwaarden ‘Mobility Safe’ (PDF 588KB) voor een volledige lijst van wat wel en niet verzekerd is in je autoverzekering.

Bekijk ook steeds de IPID-fiche (PDF 181KB) voor meer informatie over dit product.

Rechtsbijstand Supra All-risk

De optionele verzekering die u bijstaat bij juridische conflicten.
Dit is een verzekering van de gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar Euromex.

Wat?
Hebt u een juridisch conflict bij het gebruik van een verzekerd voertuig? Moet bijvoorbeeld een tegenpartij of zijn verzekeraar uw schade vergoeden? Dan helpt Euromex u. Is een deskundige nuttig? Dan betaalt Euromex die deskundige. Kan Euromex de zaak niet minnelijk oplossen en is een gerechtelijke procedure noodzakelijk? Of moet u voor de politierechter verschijnen? Dan betaalt Euromex uw advocaat.

Voor de meeste geschillen bent u wereldwijd verzekerd tot een bedrag van maximum 200.000 euro.

Uitgesloten?

 • boetes en minnelijke schikkingen
 • de vorderingen tegen personen die tegen betaling gebruikmaken van het verzekerde voertuig
 • uw strafrechtelijke verdediging wanneer u vervolgd wordt wegens het rijden zonder rijbewijs of het niet respecteren van een rijverbod.

Bekijk de Algemene Voorwaarden ‘Rechtsbijstand Supra All-risk’ (PDF 261KB) voor een volledige lijst van wat wel en niet verzekerd is in uw verzekering rechtsbijstand.

Bekijk ook steeds de IPID-fiche (PDF 181KB) voor meer informatie over dit product.

Vervoer van goederen

Wat?

Wij betalen voor schade aan goederen die u hebt gekocht of wilt verkopen, aan machines en apparaten die van uzelf zijn of voor andere goederen in goede staat.

Wij betalen als de goederen beschadigd of gestolen worden.

Wij verzekeren de goederen in het omschreven voertuig, in aanhangwagens van meer dan 750 kg en in tijdelijke vervangingsvoertuigen.

Wie?

Deze verzekering is nuttig voor zelfstandigen en kleine ondernemingen.

Waar?

We voorzien dekking in de volgende landen: België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg en Nederland.

Hoeveel?

U kunt goederen verzekeren tot 25.000 euro.

Uitgesloten?

De verzekering Vervoer van goederen biedt geen dekking in, onder andere, volgende situaties:

 • als het schadegeval opzettelijk is veroorzaakt
 • als de bestuurder niet mocht rijden
 • als de bestuurder alcohol, medicijnen of drugs heeft genomen
 • als de schade ontstaat door warmte, koude of vochtigheid
 • als de goederen niet goed zijn gestapeld
 • als de goederen niet goed verpakt of ingepakt zijn.

Bekijk de Algemene Voorwaarden ‘Mobility Safe’ (PDF 588KB) voor een volledige lijst van wat wel en niet verzekerd is in uw autoverzekering.

Bekijk ook steeds de IPID-fiche (PDF 181KB) voor meer informatie over dit product.

Safety Pack Omnium

Wat?

Safety Pack Omnium is een aanvulling op de Full Omnium van Ford Insurance en is mogelijk voor zowel nieuwe voertuigen als voor tweedehandsvoertuigen tot 5 jaar.

Hebt u een Safety Pack Omnium genomen? Dan regelen wij een vervangwagen bij totaal verlies of diefstal.

Hebt u een personenauto? Dan krijgt u maximaal 30 dagen na elkaar een vervangwagen.

Hebt u een minibus, kampeerwagen of lichte vrachtwagen privé gebruikt (max. 3,5 t)? Dan betalen wij de huur van een vervangwagen voor maximaal 30 dagen na elkaar en tot maximaal 1.250 euro exclusief BTW in totaal.

We betalen voor de vervanging van sloten en sleutels, het startsysteem zonder sleutel of de afstandsbedieningen of het opnieuw programmeren van de codes van het antidiefstalsysteem of het nadiefstalsysteem bij verlies of diefstal. 

Wie?

U kunt het Safety Pack Omnium pas nemen als u ook kiest voor onze Full Omnium.

Waar?

We voorzien dekking in alle standaardlanden van de verzekeringskaart en ook in Servië en Noord-Macedonië.

Hoeveel?

Wij betalen tot maximaal 1.250 euro exclusief BTW voor:

 • schade of diefstal aan de fietsendrager of dakkoffer bevestigd op uw voertuig
 • als er inbraakschade is aan het voertuig: schade aan de bagage of de diefstal of poging tot diefstal daarvan
 • de set winterbanden of zomerbanden die op het moment van totaal verlies of diefstal niet op uw voertuig gemonteerd waren
 • de schade die u hebt door het verschuiven van de lading in uw voertuig doordat u heel hard moet remmen om een schadegeval te vermijden.

Uitgesloten?

Safety Pack Omnium betaalt niet voor alle schade. Bagage is alles wat de verzekerde auto vervoert, behalve o.a.:

 • brandstof
 • muntstukken, bankbiljetten, aandelen, obligaties of andere waardepapieren
 • waardebonnen, cadeaubonnen of kaarten waar geld op staat, bijvoorbeeld bankkaarten of geschenkkaarten
 • edelmetaal, juwelen, horloges, edelstenen of echte parels die niet in een sieraad zitten.

Bekijk de Algemene Voorwaarden ‘Omnium Safe’ (PDF 458KB) voor een volledige lijst van wat wel en niet verzekerd is in uw autoverzekering.

Bekijk ook steeds de IPID-fiche (PDF 181KB) voor meer informatie over dit product.

 

Ford Insurance is de handelsnaam van Amazon Insurance nv, ingeschreven en handelend als verbonden verzekeringsagent van Baloise Belgium nv met NBB-codenr. 0096. Zetel: City Link, Posthofbrug 14, 2600 Antwerpen, België | BTW BE 0445.910.483 | RPR Antwerpen, afdeling Antwerpen | Tel.: +32 3 242 92 64. IBAN: BE31 4100 0007 1155 | BIC: KREDBEBB | ford.insurance@amazon.be | www.amazon.be

 

Deze productpagina geeft een kort eenvoudig overzicht van onze producten. Enkel de Algemene Voorwaarden en de Bijzondere Voorwaarden zijn bindend. Lees naast deze pagina de Algemene Voorwaarden van de polis van uw autoverzekering goed na. Hierin staat wanneer wij betalen, maar ook wanneer wij niet betalen. Lees ook de Bijzondere Voorwaarden goed. Daarin staat welke verzekeringen voor u gelden. De polis is de verzekeringsovereenkomst die wij met de verzekeringnemer sluiten.

In de polis Motorvoertuigen (Mobility Safe) zitten verschillende verzekeringen onderworpen aan het Belgisch recht: een aansprakelijkheidsverzekering (BA), een persoonsverzekering (Bestuurder) en een zaakverzekering Vervoer van goederen. Daarnaast bieden wij ook een zaakverzekering (Omnium Safe) aan en een rechtsbijstandsverzekering (Rechtsbijstand Supra All-risk). Baloise treedt op als verzekeraar. Baloise doet voor de verzekering Rechtsbijstand een beroep op de gespecialiseerde rechtsbijstandsverzekeraar Euromex. Euromex is de commerciële benaming van Europese Maatschappij voor Schaderegeling en Expertise nv, met zetel te België, Generaal Lemanstraat 82-92, 2600 Berchem, toegelaten onder codenummer 0463, RPR Antwerpen BTW BE 0404.493.859. De verzekering Rechtsbijstand wordt afgesloten door Baloise, maar de behandeling van de schadegevallen gebeurt volledig onafhankelijk door Euromex zelf. Elke belangenvermenging is dus uitgesloten. De verzekeringsovereenkomst (polis) duurt een jaar en wordt stilzwijgend verlengd. U kunt de verzekeringsovereenkomst ten minste drie maanden vóór de jaarlijkse vervaldag opzeggen. Bekijk zeker de IPID-fiche en onze Kennismakingsbrochure om u grondig te informeren over uw wettelijke bescherming op de website van Ford Insurance.

Hebt u een klacht? Laat het ons weten per e-mail via klacht@baloise.be, www.baloise.be/klachten, per brief of telefonisch 078/15 50 56. Biedt dat geen oplossing? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, 02 547 58 71.

Hebt u een klacht over een schadegeval rechtsbijstand of de inhoud van de polisvoorwaarden Rechtsbijstand Supra All-risk? Dan kunt u contact opnemen met de klachtendienst van Euromex via:

» een e-mail aan klachtenbehandeling@euromex.be (NL) / serviceplaintes@euromex.be (FR)

» het telefoonnummer 03 451 44 45

» een brief aan de interne klachtendienst van Euromex

Biedt dat geen oplossing? Dan kunt u contact opnemen met de Ombudsman van de Verzekeringen: info@ombudsman-insurance.be, www.ombudsman-insurance.be, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel, 02 547 58 71. Uw klachten over de polis of de premie rechtsbijstand kunt u doorgeven aan de klachtendienst van Baloise.

Top