Home > Financier & Verzeker > Verzekering

FORD AUTOVERZEKERING

Gecommercialiseerd door FCSD, een divisie van Ford Motor Company Belgium NV , verbonden verzekeringsagent van Ethias NV

Optimaal verzekerd met uitgebreide waarborgen! 

Waarborgen

Uw Ford autoverzekering stelt u zelf samen, op maat van uw Ford en uw behoeften.

Burgerlijke Aansprakelijkheid (BA Autoverzekering)

Deze verplichte basiswaarborg verzekert:

Wat?
De materiële en lichamelijke schade veroorzaakt aan derden, alsook de lichamelijke schade aan de passagiers van het verzekerde voertuig.

Wie?
De aansprakelijkheid van de verzekeringsnemer, de hoofdbestuurder en alle bestuurders aan wie de verzekeringsnemer toestemming geeft om met het voertuig te rijden en die een geldig rijbewijs hebben (voorlopig of definitief).

Waar?
In België en in de landen vermeld op de groene kaart.

Hoeveel?
Er is geen vrijstelling.  De dekking is onbeperkt, voor materiële schade is de tussenkomst beperkt tot 100.000.000,00.

Prijs?
De prijs van de BA is afhankelijk van de kenmerken van het voertuig, de persoonsgegevens van de verzekeringsnemer en de hoofdbestuurder (leeftijd, woonplaats, beroep) en van de Bonus-Malus.

Promo?
Ford Autoverzekering biedt 1 jaar gratis BA bij afsluiten van een Volledige Omnium.  Dit aanbod is bedoeld voor particulieren met een Ford personenvoertuig (Transit, Transit Custom, Transit Connect, Ranger, Tourneo Custom, Fiesta Van en inschrijvingen lichte vracht zijn uitgesloten) van maximum 12 maanden en die een volledige omnium bij Ford Autoverzekering afsluiten, op voorwaarde dat ze:

 • Maximum BM graad 11 (conform Ethias graad) hebben
 • 3 jaar rijervaring hebben
 • In de afgelopen 3 jaar geen ongeval in fout in BA gehad hebben of indien dat wel het geval is een Bonus Malus kleiner of gelijk aan 4 (conform Ethias graad) hebben.
 • De algemene acceptatievoorwaarden van Ford autoverzekering blijven eveneens van toepassing.
 • De 1 jaar gratis BA autoverzekering heeft betrekking op de eerste aangerekende jaarpremie.

Mobility, een GRATIS dienst die 24/24u uw mobiliteit garandeert na een ongeval in België, het Groothertogdom Luxemburg en tot 25 km voorbij de grenzen met onze andere buurlanden.
Wij zorgen voor het depanneren of takelen van uw voertuig, of u in fout bent of niet;
Wij zorgen ervoor dat de bestuurder en inzittenden terug naar huis worden gebracht;
Bij een ongeval in recht of dat gedekt is door de waarborg stoffelijke schade en als u voor één van de Ford erkende herstellers kiest, heeft u recht op een gratis vervangwagen tijdens de herstelling of voor een periode van 6 dagen bij totaal verlies.

Uitgesloten?

 • De schade veroorzaakt aan het verzekerde voertuig
 • De schade veroorzaakt aan voorwerpen die zich in het verzekerde voertuig bevinden, zelfs wanneer ze toebehoren aan een derde
 • De schade van de persoon die aansprakelijk is voor het ongeval (verlies aan inkomsten, gezondheidszorg, schade aan goederen,..)

Gelieve de algemene voorwaarden en productfiche (IPID) te consulteren voor de definitieve ondertekening van het contract.

Algemene voorwaarden - Toerisme en zaken/Dubbel gebruik/Minibus (PDF 457 KB)

Algemene voorwaarden - Lichte vrachtwagens (PDF 444 KB)

Productfiche (IPID) (PDF 182 KB)

Omnium

Omnium, een optie met verschillende formules

Heeft uw Ford al wat kilometers op de teller?

Is uw Ford tussen 3 en 5 jaar oud?
Met deze formule is ‘totaal verlies’ inbegrepen

Heeft u een Gloednieuwe of recente Ford?
En wilt u zoveel mogelijk Risico’s uitsluiten?
Zoekt u een ‘alles inbegrepen’ Formule voor uw Nieuwe Ford?
Mini Omnium Mini Omnium Plus Omnium
Omnium Plus
Diefstal
Mini Omnium
Mini Omnium Plus
Omnium
Brand
Dekking totaal verlies
Alle materiële schade door een ongeval (ook als u in de fout bent)
Waardebehoud tot de 31ste maand
Glasbreuk
     
Natuurkrachten
  Vandalisme
Diefstal uit uw wagen (tot € 500)
Aanraking met dieren
  Waardebehoud tot de 13de maand  

€ 0 franchise bij uw Ford erkende hersteller
(als u ouder bent dan 30 jaar)

Jonger dan 30 jaar?

De Ford Autoverzekering gaat voor jongeren nog een stapje verder. In de omnium voor jongeren is namelijk een Engelse Franchise voorzien. Dat wil zeggen dat wanneer het bedrag van de schade hoger is dan 450 euro er geen vrijstelling wordt toegepast.

Uitgesloten?
Een diefstal gepleegd met een verloren sleutel of een sleutel die zich in of op het voertuig bevond, diefstal door familie of personeel, vandalisme, schade aan de banden alleen, in het kader van de waarborgen ‘Natuurkrachten en aanraking met dieren’.

Gelieve de algemene voorwaarden en productfiche (IPID) te consulteren voor de definitieve ondertekening van het contract.

Algemene voorwaarden - Toerisme en zaken/Dubbel gebruik/Minibus (PDF 457 KB)

Algemene voorwaarden - Lichte vrachtwagens (PDF 444 KB)

Productfiche (IPID) (PDF 184 KB)

Bestuurdersverzekering

Een onmisbare optie

Wat?
Indien de bestuurder gewond is:

 • De geneeskundige behandelingskosten, de heelkundige en de farmaceutische kosten, inclusief de revalidatie-en prothesekosten;
 • De esthetische schade
 • De economische en morele schade voortspruitend uit de blijvende of de tijdelijke, volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid
 • De hulp van een derde in geval van blijvende ongeschiktheid

Indien de bestuurder overleden is:

 • De terugbetaling van de begrafeniskosten
 • De economische en morele schade van de rechtverkrijgenden

Wie?
De toegelaten bestuurder van het verzekerde voertuig, die een geldig voorlopig of definitief rijbewijs heeft.

Waar?
In België en in de landen vermeld op de groene kaart.

Hoeveel?
Tot 1.000.000 euro zonder vrijstelling.

Uitgesloten?

 • Dronkenschap of alcoholintoxicatie hoger dan of gelijk aan 1.5 gram op het moment van het schadegeval
 • Deelname aan races of snelheidswedstrijden
 • Afwezigheid van een rijbewijs op het moment van het schadegeval
 • Niet-overeenstemming van het voertuig met de reglementering op de technische controle

Deze uitsluitingen zijn eveneens van toepassing op de waarborgen Mini Omnium en Omnium (in het kader van de gevolgschade).

Rechtsbijstand – Rechtsbijstand Plus

De optie die zorgt voor de verdediging van uw belangen

Wat?
Rechtsbijstand zorgt voor juridische bijstand en neemt alle gesprekken, onderhandelingen en minnelijke schikkingen, noodzakelijk om de geleden schade te recupereren, voor zijn rekening.
De optie die zorgt voor de verdediging van uw belangen.

De kosten van juridische procedures indien u zou worden vervolgd voor een overtreding of voor doodslag of verwondingen door onvoorzichtigheid zijn eveneens gewaarborgd.  Ook bij onvermogenheid van derden kan er een terugbetaling zijn.

U kiest zelf een advocaat en/of expert, zodat uw belangen worden verdedigd zoals u dat wenst.

Rechtsbijstand Plus is een uitbreiding van bovenstaande rechtsbijstand. U geniet hogere tussenkomsten (zie tabel hieronder) en u bent ook verzekerd voor contractuele en/of administratieve geschillen.

 

Rechtbijstand

 

Rechtbijstand Plus

Juridische procedures
€ 25.000 per schadegeval
€ 75.000 per schadegeval
Onvermogendheid van derden
€ 6.200, met € 250 vrijstelling
€ 15.000, zonder vrijstelling
Verzekerd voertuig
Het voertuig dat in het contract is opgenomen
Het voertuig dat in het contract is opgenomen + het vervangvoertuig (conform artikel 4 van de modelovereenkomst)
Waar?
België en alle landen op de groene kaart Overal ter wereld

Uitgesloten?

Boeten en minnelijke schikkingen met het Openbaar Ministerie zijn nooit ten laste van Ford autoverzekering.

Ford Autoverzekering is een louter commerciële benaming en wordt u aangeboden door FCSD, een divisie van Ford Motor Company Belgium NV - Hunderenveldlaan 10 - 1082 Brussel –RPR Brussel - BTW BE 0404.955.204 - IBAN : BE38 2200 0400 0072 - BIC : GEBABEBB. Ford Motor Company Belgium NV treedt op als verbonden verzekeringsagent van Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, verzekeringsonderneming toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik - BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 - BIC: GKCCBEBB.

Ford Autoverzekering is een jaarlijks verzekeringscontract, onderworpen aan het Belgisch Recht, dat elk jaar stilzwijgend wordt verlengd behoudens opzeg minstens 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldag.

Iedere beslissing om de Autoverzekering, een jaarlijks verzekeringscontract, te onderschrijven moet gebaseerd zijn op een uitgebreid onderzoek van de algemene voorwaarden.

Gelieve de algemene voorwaarden en productfiche (IPID) te consulteren voor de definitieve ondertekening van het contract.

Algemene voorwaarden - Toerisme en zaken/Dubbel gebruik/Minibus (PDF 457 KB)

Algemene voorwaarden - Lichte vrachtwagens (PDF 444 KB)

Productfiche (IPID) (PDF 184 KB)

Klachten?

Elke klacht over de verzekeringsovereenkomst kan worden gericht aan:

Ethias - Dienst 2260
Prins Bisschopsingel 73, 3500 Hasselt
Fax: 011/28 25 60
Email: klachtenbeheer@ethias.be

Ombudsman Verzekeringen
de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel
1000 Bruxelles
Fax: 02 547 59 75
Email: info@ombudsman.as

FSMA (Autoriteit voor Financiële diensten en Markten)
Congresstraat 12 -14, 1000 Brussel
Fax: 02 220 54 96
Email: conduct@fsma.be

Top