Recycling your Ford

RECYCLEER UW FORD

Als uw Ford op het einde van zijn leven komt, nemen wij hem voor u kosteloos over in één van onze terugname punten. Wij werken hiervoor samen met Valorauto (Group Galloo) om ons ervan te vergewissen dat, de regels van het departement leefmilieu alsook de EU richtlijn 2000/53/EC (End of Life Voertuigen wetgeving), strikt nageleefd worden.

De “End of Life voertuigen” Directive

Deze Europese, “End of Life voertuigen” richtlijn (2000/53/EC), verplicht de auto-constructeurs om alle, of toch een aanzienlijk deel van de kosten, nul of zelfs negatief, met betrekking tot de overdracht aan een verwerker voor hun rekening te nemen en dat voor alle voertuigen en types van hun merk. Producenten en hun partners moeten rekening houden met de ontmanteling-, hergebruik- en recyclagedoelstellingen 85% van het voertuiggewicht vanaf 2006 en 95% vanaf 2015.  

Valorauto

Is het tijd voor een nieuwe Ford? Weet dan dat u uw oude Ford met een gerust hart kunt achterlaten bij uw Ford-verdeler. Hij zal ervoor zorgen dat uw afgedankte wagen op de juiste manier verwerkt wordt. Ons netwerk van dealers werkt hiervoor nauw samen met recyclagebedrijf Galloo. Met hun innovatief verwerkingsproces garanderen zij voor elke wagen een totaal valorisatiepercentage van meer dan 96%. Galloo haalt de wagens op in ons dealernetwerk voor verdere verwerking in een van hun centra. Ook als particulier kunt u in een Galloo-centrum terecht. Is uw wagen volledig, dat wil zeggen met boorddocumenten, alle onderdelen en 4 of 5 wielen, dan kant u uw afgedankte wagen bij Galloo binnen brengen en krijgt u er een vergoeding voor.

In het verwerkingscentrum schrijft men de wagen uit bij de DIV, wat de administratieve vernietiging wordt genoemd. Hierna ontvangt de laatste eigenaar van het voertuig een attest van vernietiging.

In een tweede fase haalt Galloo alle schadelijke stoffen uit uw auto. Zo wordt de batterij verwijderd, voert Galloo alle vloeistoffen af en onttrekken ze het aircogas uit het wrak. In deze depollutiefase, worden ook de wielen en de banden apart ingezameld. Daarna volgt de fysieke vernietiging van het voertuig, die garandeert dat de wagen nooit meer in het verkeer kan worden ingezet. Het pletten van het wrak is ook interessant voor het vervoer naar de verdere verwerkingsinstallaties. Een platgeperste wagen neemt namelijk veel minder plaats in dan een gewone auto

Eens alle schadelijke stoffen en bruikbare onderdelen zijn verwijderd, gaat uw afgedankte wagen naar de shredder. In luttele seconden breken de hamers van de vermaalinstallatie de auto in stukken ter grootte van een hand. Het ijzer wordt onttrokken met behulp van een magneet en kan onmiddellijk worden ingezet als grondstof in de staalindustrie. Wat overblijft volgt een weg langs meerdere scheidingsinstallaties om uiteindelijk als grondstof of als alternatieve brandstof een tweede leven te krijgen. Uit de carrosserie halen we roestvrij staal, aluminium, koper, zink, … bijna allemaal opnieuw bestemd voor de automobielindustrie. Van de wielen wordt het staal gerecupereerd en de banden die geen dienst meer kunnen doen, worden vermalen en hergebruikt voor onder andere isolatiematten en sportvelden. De oliën, onttrokken tijdens de depollutie, zijn een alternatieve brandstof. De batterijen worden ontmanteld en het lood en de plastics worden in nieuwe batterijen gebruikt. Ten slotte worden plastics uit wielkasten en bumpers geëxtrudeerd en omgezet in granulaten die opnieuw in de kunststofindustrie terecht komen.

Op die manier krijgt ruim 91% van uw wagen een nieuw leven na recyclage of hergebruik en iets meer dan 4% wordt als alternatieve brandstof ingezet of wordt gecontroleerd verbrand met energie- en warmterecuperatie. Uiteindelijk wordt dan 4% van uw auto nog gestort. Kies op het einde van het leven van uw Ford dus voor de verantwoorde oplossing en laat uw wagen achter bij uw dealer of breng hem binnen in een erkend Galloo-centrum.

Kom meer te weten over Galloo

Alles wat u moet weten over gevaarlijke materialen

In de toekomst, wanneer uw elektrische Ford aan het einde van zijn leven komt, kunnen wij u helpen om de batterij en andere materialen veilig en gratis te recycleren. Lees verder voor meer informatie.

 • Miljarden batterijen die elk jaar worden weggegooid, bevatten giftige metalen zoals cadmium, kwik, lood of lithium, die gevaarlijk zijn als ze niet op de juiste manier worden afgevoerd.

  Daarom blijven de Ford-fabrikanten en -dealers eraan werken om de milieu-impact van batterijen te verminderen. Bijvoorbeeld door inzamelsystemen te organiseren. Of door batterijen te produceren en ontwerpen die in de eerste plaats recycleerbaarder zijn en minder giftige materialen bevatten.

  Tegenwoordig wordt ongeveer 90% van de loodzuurbatterijen gerecycleerd, meestal voor herfabricage of herverwerking, en elke EU-markt heeft zijn eigen inzamelsysteem om de milieu-impact te beperken. 

  Hoe autobatterijen afvoeren?

  Batterijproducenten ondersteunen ook inzamelsystemen, zodat klanten draagbare autobatterijen (en accu's) gratis naar gespecificeerde inzamelpunten kunnen brengen.

  U kunt alle batterijen gratis inleveren bij de terugnamepunten, vermeld in www.bebat.be

  Neem voor het inleveren van lithiumbatterijen contact op met de Ford klantendienst op +32 2 700 67 76 of bezoek http://www.febelauto.be/nl/recyclagemateriaal/batterij

 • Elk jaar wordt meer dan 3 miljoen ton gebruikte banden gegenereerd in de Europese Unie. 2,5 miljoen ton hiervan wordt gerecycleerd of teruggewonnen.

  De meeste fabrikanten in de EU werken binnen een wettelijk kader dat bandenfabrikanten of -importeurs verantwoordelijk stelt voor het inzamelen van ongewenste banden.

  Hoe banden afvoeren?

  Banden kunnen, ongeacht hun merk, gratis worden ingeleverd binnen het individuele systeem.

  U vindt de inzamelpunten in https://www.nl.ford.be/verdelers of op http://www.recytyre.be/nl.

 • Ford Motor Company ondersteunt de inlevering van afgedankte voertuigen bij gespecificeerde erkende verwerkers. Die bedrijven hebben de juiste vergunningen voor het hanteren, verwerken en verwijderen van gevaarlijke materialen. De lijst met erkende verwerkers kan u terugvinden op de site van Galloo.

  Ford Motor Company stelt ook gedetailleerde demontage-informatie ter beschikking van erkende verwerkers via het Internationale Demontage-informatiesysteem (IDIS). De toegang tot dit systeem is gratis voor alle erkende verwerkers in landen waar IDIS aanwezig is. 

  Voor meer informatie kunnen erkende verwerkers contact opnemen met het CRC of ELVEU@ford.com

 • Ford Motor Company stelt ook gedetailleerde demontage-informatie ter beschikking van erkende verwerkers via het Internationale Demontage-informatiesysteem (IDIS). Link: https://www.idis2.com/

  De toegang tot dit systeem is gratis voor alle erkende verwerkers in landen waar IDIS aanwezig is. 

  Voor meer informatie over IDIS of als u onze professionele erkende verwerkingspartner wilt worden, kunt u contact opnemen met ELVEU@ford.com.

 • Wat is een afgedankt voertuig?

  Afgedankte voertuigen zijn motorvoertuigen die als afval worden gecategoriseerd. Hun onderdelen en materialen worden ook als afval geclassificeerd. Afval is alles wat u weggooit, wilt weggooien of moet weggooien. Dit geldt ook voor materiaal dat voor recycling of hergebruik wordt verzonden.

  Alle bepalingen van de autowrakkenwetgeving zijn van toepassing op alle auto's en lichte vrachtvoertuigen met maximaal 9 zitplaatsen en een gewicht tot 3.500 kg.

  Hoeveel gaat het mij kosten?

  Gratis als aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.

  Wat zijn de voorwaarden?

  Valorauto/Group Galloo accepteert afgedankte voertuigen wanneer deze worden afgeleverd bij een van de door hen aangewezen terugnamefaciliteiten en wanneer die aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Het voertuig is een passagiersvoertuig met maximaal negen zitplaatsen en weegt 3,5 ton of minder.
  • Het is compleet, d.w.z. het bevat de essentiële onderdelen, zoals motor, transmissie, carrosserie, wielen en katalysator (indien gemonteerd)
  • Het bevat geen extra afval (bv. tuin- en huisvuil, extra banden)

  Welke documenten moet ik meenemen? Welke documenten zullen worden uitgegeven?

  U bent verplicht om een fotografische identificatie en uw Ford voertuiginschrijvingsbewijs mee te nemen naar een van de professionele erkende verwerkers van Valorauto/Group Galloo.  Normaal gesproken wordt het certificaat van vernietiging na 24 uur uitgegeven en per e-mail of post naar u opgestuurd. Het certificaat van vernietiging zorgt ervoor dat het voertuig op een legale en milieuvriendelijke manier wordt verwerkt en verwijderd.

  Wat gebeurt er bij de professionele erkende verwerker?

  1. Bepaalde onderdelen zoals banden, batterijen, glas en vloeistoffen worden verwijderd.
  2. Alle herbruikbare onderdelen of systemen die kunnen worden gereviseerd, worden verwijderd.
  3. Niet-metalen onderdelen worden verwijderd en/of gedemonteerd.
  4. De carrosserie zal worden verbrijzeld en samengeperst en daarna worden gerecycled/teruggewonnen.
  5. Tot slot wordt het certificaat van vernietiging aan u overhandigd. 

  Waar is de dichtstbijzijnde terugnamefaciliteit?

  Voor uw dichtstbijzijnde locatie kunt u het Ford Relatiecentrum bellen op +32 2 700 67 76 of uw erkende Ford-verdeler contacteren.

  U kan ook een bezoek brengen aan de Valorauto/Group Galloo website voor meer informatie.