HULP NODIG?

Typ hier uw vraag…
Home > Ervaar Ford > Milieu > Milieubeleid
Environment

Milieubeleid

Ford neemt actief deel aan de vormgeving van de toekomst. Daarom levert Ford niet alleen uitstekende producten en diensten maar wil Ford ook een betere leefwereld creëren voor de toekomstige generatie. 

Ford Motor Company heeft zich voorgenomen om wereldwijd een leidende rol te spelen in de bescherming van het milieu. 

Ford Lommel is een dochterbedrijf van Ford Motor Company. Bij Ford Lommel worden een brede waaier van testen op de wagens uitgevoerd zoals duurzaamheids-, prestatie-, en beoordelingstesten. 

Het milieubeleid van Ford Lommel kan worden samengevat in onder meer volgende punten:

  • het voldoen aan en desgevallend beter zijn dan de wettelijke voorschriften;
  • het streven naar continue verbetering op het vlak van milieu;
  • het verminderen van afval en milieuhinder en het voorkomen van activiteiten die een negatieve milieu-impact hebben.

Ford verbindt zich ertoe zijn milieuzorg- en milieubeheersysteem uit te bouwen en operationeel te houden overeenkomstig de bepalingen van ISO14001. Dit Ford Milieu Systeem is een set van afspraken en procedures. Het doel is de prestaties op gebied van milieuzorg te controleren en continu te verbeteren, vooral met betrekking tot:

  • de luchtemissies;
  • het gebruik van water en ontstaan van afvalwater;
  • het energiebeheer;
  • de afvalwaterzuivering;
  • de gescheiden inzameling van afvalstoffen met het oog op de optimalisering van het hergebruik en het recycleren.

Ford Lommel beschikt sinds juni 2000 over een ISO 14001 certificaat. 

Het milieubeleid wordt samengevat in de milieubeleidsverklaring. U kan deze downloaden in pdf-formaat. Daarvoor heeft u het programma Acrobat Reader nodig.

Milieubeleidsverklaring Ford Lommel (PDF 783KB)

Top