HULP NODIG?

Typ hier uw vraag…
Home > Belangrijke informatie > REACH
Mechanic in a Ford workshop

REACH

De REACH-verordening (Verordening EG 1907/2006) Artikel 33, lid 1, is bedoeld om klanten van geleverde producten die zeer zorgwekkende stoffen (ZZS) bevatten die momenteel op de kandidatenlijst voor autorisatie staan vermeld, in staat te stellen alle relevante risicobeheermaatregelen te nemen om een veilig gebruik ervan te garanderen.

Ford ondersteunt de onderliggende doelen van REACH in het algemeen en artikel 33, lid 1 specifiek, die consistent zijn met onze eigen inspanningen om de verantwoorde productie, hantering en ingebruikname van onze producten te bevorderen.

Personenwagens Bedrijfsvoertuigen

Bedrijfsvoertuigen

Top