Home > Financier & Verzeker > Hulpmiddelen en ondersteuning > Veelgestelde vragen (FAQ)

Let op, geld lenen kost ook geld.

 • Hoe contacteer ik Ford Credit?

  Wanneer u een vraag heeft over uw financieringscontract bij Ford Credit, neem dan contact met ons op.

  Telefoonnummer Customer Service Center: 02/482.24.65
  Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 8u30 tot 17u00 (uitgezonderd feestdagen)

  Per e-mail
  U kunt deze beveiligde applicatie gebruiken om ons uw vragen te stellen. Eén van de Ford Credit medewerkers zal uw vragen dan zo spoedig mogelijk via een beveiligde e-mail beantwoorden. Onze openingsuren van maandag tot vrijdag (uitgezonderd feestdagen) zijn van 8u30 tot 17u00.

  Contacteer een Ford verdeler voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.

 • Waar kan ik een offerte krijgen voor een Operationele of Financiële leasing via Ford Credit?

  De informatie over en een op maat gemaakte offerte voor alle Ford Credit producten bekomt u rechtstreeks bij uw bevoegd Ford verdeler. Op die manier spaart u tijd en moeite.

  Wat betekent operationele leasing?

  Operationele leasing is een huurcontract (voor professionele gebruikers) waarbij u het voertuig voor een bepaalde duurtijd en een bepaald kilometrage gebruikt tegen een maandelijkse betaling. In deze huur zitten ook diensten zoals verzekering, onderhoud, vervangwagen, taksen e.d. vervat. Bij afloop van het contract bezorgt u de wagen terug aan de leasingmaatschappij. Er bestaat een mogelijkheid om de wagen op het einde aan te kopen maar dat is niet de hoofdbedoeling van een operationele leasing. Boekhoudkundig wordt een operationele leasing niet geactiveerd in de balans, maar als maandelijkse kost geboekt.

  Wat betekent financiële leasing?

  Financiële Leasing is een soort financieringscontract voor professionele gebruikers waarbij de financiering gespreid wordt over een bepaalde duur en wordt terugbetaald met vaste maandbedragen. Op het einde van het contract blijft een restwaarde over (tussen 1% en maximum 15% van de investering) die u als klant op voorhand bepaald heeft. Op het einde van het contract heeft u de eerste optie om de wagen aan die restwaarde aan te kopen. In dit soort contract zijn geen extra diensten noch taksen inbegrepen. Boekhoudkundig wordt het voertuig geactiveerd op de balans.

  Welk voordeel heb ik wanneer ik mijn voertuig lease bij Ford Credit?

  Door uw voertuig te leasen bij Ford Credit behoudt u uw liquiditeit, waardoor u uw eigen financiële middelen kan behouden om te investeren in uw activiteiten of voor eventuele onvoorziene uitgaven. U kan een hoger uitgerust voertuig kiezen voor slechts een beperkte stijging in maandbedrag. U neemt geen risico, noch op de onderhouds- en herstellingskosten, noch op de herverkoop.

  • u kiest vrij het model en de opties van uw Ford
  • uw Ford verdeler is uw aanspreekpunt
  • een eenvoudige administratie
  • vaste, lage kosten
  • volledige budgetcontrole
  • de maandelijkse betalingen sparen uw kredietlijnen
  • uw Ford verdeler kan u online een offerte berekenen volgens uw wensen
  Is een contractverlenging van mijn operationele leasing mogelijk?

  Tijdens de duur van uw contract kan u uw kilometers en/of duurtijd laten aanpassen. Indien u voor de Matrix heeft gekozen, kan u de nieuwe maandprijs gemakkelijk zelf zien, anders berekent Ford Lease graag de aanpassing voor u. De contractuele maximum duurtijd van 84 maanden en het maximum aantal kilometers (afh. van het soort voertuig - zie uw contract) kan echter niet overschreden worden.

  Moet het voertuig in het geval van een operationele leasing bij een Ford Erkende Hersteller hersteld en onderhouden worden?

  In het geval van een operationele leasing bij Ford Credit is Ford Lease de eigenaar van het voertuig. Als leasingnemer bent u daarom contractmatig verplicht om herstellingen en onderhouden te laten uitvoeren bij een Ford Erkende Hersteller (van uw keuze). De details hierover kan u lezen in uw leasingcontract.

  Kan ik het voertuig verkopen tijdens de duur van mijn operationele leasingcontract?

  Een verkoop is niet mogelijk aangezien u niet de eigenaar bent van het voertuig.

  Wat gebeurt er wanneer ik op het einde van mijn operationele leasingcontract meer kilometers heb gereden dan voorzien in het contract?

  Bij de teruggave van het voertuig zal een expertise worden uitgevoerd waarbij ook het aantal kilometers wordt opgenomen. De meerkilometers worden berekend volgens de door u op voorhand gekende kost per kilometer. Wij raden aan om Ford Lease tijdens het contract reeds in te lichten van het feit dat het voertuig meer kilometers zal doen, zodat uw contract en dus uw maandbedrag kan aangepast worden. Zo blijft u op het einde van het contract gespaard van een extra kilometerafrekening.

  Kan ik het aantal kilometers tijdens de duur van het contract verhogen?

  Tijdens de duur van uw contract kan u uw kilometers en/of duurtijd laten aanpassen. Indien u voor de Matrix heeft gekozen, kan u de nieuwe maandprijs gemakkelijk zelf zien, anders berekent Ford Lease graag de aanpassing voor u. De contractuele maximum duurtijd van 84 maanden en het maximum aantal kilometers (afh. van het soort voertuig - zie uw contract) kan echter niet overschreden worden.

  Hoe verloopt de teruggave van het voertuig op het einde van het operationele leasing contract?

  Een expert zal in uw bijzijn een expertise van het voertuig uitvoeren waarbij de staat van het voertuig, de kilometers en de aanwezigheid van de documenten (ook de reserveseutel) zal worden genoteerd. Beide partijen ondertekenen deze expertise. Op basis van de expertise zal bepaald worden of er nog kosten betaald dienen te worden. De expertises gebeuren volgens de gekende rentanormen waarvan u op voorhand een copy krijgt.

  Wat wordt in geval van leasing verstaan onder de normale gebruiksschade bij teruggave van het voertuig?

  De normale gebruiksschade wordt uitgebreid beschreven in de bestaande rentanormen waarvan u als leasingnemer op voorhand een copy krijgt.

  Ben ik verplicht een omnium verzekering te nemen in het geval van een financiële leasing?

  U dient een bewijs van uw omnium polis te bezorgen aan Ford Credit via uw Ford verdeler alvorens u de wagen via Financiële Leasing in ontvangst kan nemen. U kiest een eigen makelaar of neemt een Ford Autoverzekering (via uw Ford verdeler).

 • Waar kan ik een offerte krijgen voor een financierings- of Optionscontract?

  De informatie over en een op maat gemaakte offerte voor alle Ford Credit producten bekomt u rechtstreeks bij uw bevoegd Ford verdeler. Op die manier spaart u tijd en moeite.

  Hoe kan ik een aanvraag doen voor een financierings- of Optionscontract?

  Uw bevoegd Ford verdeler dient uw aanvraag voor goedkeuring in bij de kredietgever Ford Credit. Na goedkeuring tekent u het financierings- of Optionscontract bij uw bevoegd Ford verdeler.

  Mag ik de wagen verkopen?

  U mag de wagen niet verkopen wanneer er nog een schuld op openstaat. Wanneer u de wagen wil verkopen, dient u eerst het openstaande saldo te vereffenen bij Ford Credit.

  Wanneer begin ik mijn financierings- of Optionscontract af te betalen?

  Bij wet volgt de eerste maandelijkse betaling exact 1 maand na de levering van uw wagen middels een permanente opdracht die u bij uw bank opent voor de vaste som van het maandbedrag. Na de levering van uw wagen ontvangt u van Ford Credit een welkomstbrief met daarin ook de instructies aangaande de permanente opdracht.

  Kan ik de vervaldag (datum van maandelijkse betaling) aanpassen tijdens de duur van het contract?

  Bij wet volgt de eerste maandelijkse betaling exact 1 maand na de levering van uw wagen middels een permanente opdracht die u bij uw bank opent voor de vaste som van het maandbedrag. Na de levering van uw wagen ontvangt u van Ford Credit een welkomstbrief met daarin ook de instructies aangaande de permanente opdracht. De vervaldag aanpassen is wettelijk niet mogelijk. U kan zelf wel beslissen om vanaf de 2de betaling uw betaling uit te voeren op een dag die voor uw vervaldag ligt. Voorbeeld: uw levering vond plaats op de 20ste van de maand. Uw vervaldag is dus telkens de 20ste van de maand. U kan beslissen dat u de betaling telkens uitvoert op de 5de van de maand, maar bijvoorbeeld niet op de 25ste, want dan bent u 5 dagen te laat.

  Welke implicaties heeft het wanneer ik het maandbedrag niet tijdig betaald heb?

  Indien het maandbedrag niet tijdig wordt betaald, worden nalatigheidsintresten (deze staan vermeld in het contract) aangerekend conform de intrestvoet van uw contract. Na 10 kalenderdagen wordt een rappelbrief opgestuurd, met het verzoek om de achterstal - inclusief nalatigheidsintresten - onmiddellijk te betalen. Bij betalingsproblemen vragen wij u contact te nemen met onze diensten op het nummer 02/482.24.70.

  Moet ik mijn onderhoud en herstellingen laten uitvoeren bij een Ford Erkend Hersteller?

  U kan uw voertuig laten onderhouden en herstellen waar u wenst, ook buiten het Ford netwerk. Wij raden echter aan om altijd voor een Ford Erkend Hersteller te kiezen. Voor meer info daaromtrent gelieve de Ford klantendienst te contacteren.

  Op welke duurtijden kan een financiering genomen worden?

  Een financiering kan genomen worden voor een duurtijd van 12, 18, 24, 30, 36, 48, 54 of 60 maanden. Uw Ford verkoper legt u graag uit wat de meest interessante optie is voor u.

  Kan ik mijn financieringscontract vervroegd stopzetten?

  U dient een aanvraag in bij uw Ford verdeler of bij de klantendienst van Ford Credit (02/482.25.65) die u een afrekening (met inbegrip van de wettelijke vergoeding in geval van vervroegde stopzetting van het contract) zullen bezorgen. Bij een vervroegde stopzetting van een Options contract kan het voertuig niet aan Ford Credit worden teruggegeven. Dat kan enkel bij het voorziene einde van het contract.

  Op welke duurtijden kan een Options contract genomen worden?

  Options kan genomen worden voor een duurtijd van 12, 24, 36 of 48 maanden. Uw Ford verkoper legt u graag uit wat de meest interessante optie is voor u.

  Kan een Options contract ook genomen worden voor een commercieel voertuig?

  Neen, een Options contract kan enkel worden genomen voor personenwagens.

  Kan ik een voorschot betalen?

  U kan bij Ford Options een voorschot betalen van maximum 25% van de aankoopprijs van uw wagen. Dit voorschot betaalt u aan uw Ford verdeler. Aankoopprijs minus het voorschot = te financieren bedrag.

  Wat gebeurt er wanneer ik meer kilometers gereden heb?

  Enkel wanneer u de wagen teruggeeft aan Ford Credit zal u gefactureerd worden voor de extra kilometerkost (kost per kilometer is u op voorhand bekend).

  Is een contractverlenging van mijn Options contract mogelijk?

  Een manuele contractverlenging is mogelijk wanneer u op het einde van uw contract kiest voor een nieuw Ford voertuig. In dat geval tekent u een verlengingsaanvraag en betaalt u het gekende maandbedrag verder (u dient de betaling zelf te regelen aangezien uw permanente opdracht afgelopen zal zijn).

  Kan ik mijn Options contract vervroegd stopzetten?

  U dient een aanvraag in bij uw Ford verdeler of bij de klantendienst van Ford Credit (02/482.25.65) die u een afrekening (met inbegrip van de wettelijke vergoeding in geval van vervroegde stopzetting van het contract) zullen bezorgen. Bij een vervroegde stopzetting van een Options contract kan het voertuig niet aan Ford Credit worden teruggegeven. Dat kan enkel bij het voorziene einde van het contract.

  Wat gebeurt er wanneer ik het voertuig inlever?

  Wanneer het voertuig teruggaat naar Ford Credit zal uw Ford verdeler een afspraak regelen met een expert die in uw bijzin de expertise van het voertuig zal uitvoeren (schade, kilometers, aanwezigheid van documenten en sleutels). Op basis van de door beide partijen ondertekende expertise zal u een afrekening ontvangen. De kost per eventuele meer kilometer is u op voorhand bekend.

  Hoeveel kilometers mag ik met het voertuig rijden bij een Optionscontract?

  Bij het begin van uw contract kiest u voor maximum 20.000 kms of 30.000 kms per jaar. Enkel wanneer uw voertuig op het einde van het Options contract aan Ford Credit wordt teruggegeven, zal u de meer kilometers (de kost is u op voorhand bekend) dienen te betalen.

  Welke voordelen heb ik erbij om een Options contract te nemen?
  • de mogelijkheid om vaker met een nieuwe Ford te rijden
  • vaste, betaalbare afbetalingen, aangepast aan uw persoonlijke behoeften
  • flexibele termijnen van 12, 24, 36 of 48 maanden
  • indien u om de 2 jaar van wagen verandert, geniet u steeds van de Ford fabrieksgarantie en beperkt u de onderhoudskosten tot een minimum
  • de zekerheid van een Toekomstige Gegarandeerde Minimum Waarde (TGMW), zodat u beschermd bent tegen een onverwachte val van de prijzen voor tweedehands auto's
  • de wagen is op uw naam ingeschreven
  • op het einde van het contract beslist u in alle vrijheid of u uw Ford ruilt voor een nieuwe, teruggeeft of behoudt
  Welke zijn de keuzes op het einde van een Options contract?

  Uw bevoegde Ford verkoper is het best geplaatst om u alle informatie aangaande de 3 keuzes te geven en u te begeleiden bij uw keuze en de daarbijhorende afhandeling.

  Optie één - U neemt een nieuwe Ford
  Op het einde van uw contract kan u uw huidige Ford ruilen voor een nieuwe. U kan samen met uw erkende Ford verdeler een nieuw model kiezen, dat voldoet aan uw nieuwe behoeften en verwachtingen. Indien u voor uw oude wagen meer krijgt dan de Toekomstige Gegarandeerde Minimum Waarde, kan u dit geld reeds gebruiken als voorschot voor uw nieuw FordOptions contract.

  Optie twee - U geeft de wagen terug
  U heeft gedurende de periode van uw contract kunnen genieten van uw Ford en u beslist de wagen in te leveren. U hoeft zich geen zorgen te maken over de doorverkoop van uw wagen. U kan de wagen dus teruggeven zonder verdere verplichtingen (indien afgesproken kilometergrens is gerespecteerd en de wagen in goede staat is). Indien uw wagen door marktomstandigheden minder waard is, neemt Ford het verlies voor haar rekening.

  Optie drie - U behoudt uw wagen
  U bent gehecht geraakt aan uw Ford en dat kunnen we begrijpen. Geen probleem, u blijft gewoon met uw Ford rijden. U hoeft dan alleen nog maar de Toekomstige Gegarandeerde Minimum Waarde te betalen en geen euro meer, ook al is uw auto nog veel meer waard. U kunt dat bedrag uiteraard ook financieren voor de periode die u zelf kiest.

 • Waar kan ik een offerte krijgen voor een financierings- of Optionscontract?

  De informatie over en een op maat gemaakte offerte voor alle Ford Credit producten bekomt u rechtstreeks bij uw bevoegd Ford verdeler. Op die manier spaart u tijd en moeite.

  Hoe kan ik een aanvraag doen voor een financierings- of Optionscontract?

  Uw bevoegd Ford verdeler dient uw aanvraag voor goedkeuring in bij de kredietgever Ford Credit. Na goedkeuring tekent u het financierings- of Optionscontract bij uw bevoegd Ford verdeler.

  Op welke duurtijden kan een contract genomen worden?

  Een financiering kan genomen worden voor een duurtijd van 12, 18, 24, 30, 36, 48, 54 of 60 maanden. Uw Ford verkoper legt u graag uit wat de meest interessante optie is voor u.

  Options kan genomen worden voor een duurtijd van 12, 24, 36 of 48 maanden. Uw Ford verkoper legt u graag uit wat de meest interessante optie is voor u.

 • Kan ik de vervaldag (datum van maandelijkse betaling) aanpassen tijdens de duur van het contract?

  Bij wet volgt de eerste maandelijkse betaling exact 1 maand na de levering van uw wagen middels een permanente opdracht die u bij uw bank opent voor de vaste som van het maandbedrag. Na de levering ontvangt u van Ford Credit een welkomstbrief met daarin ook de instructies aangaande de permanente opdracht. De vervaldag aanpassen is wettelijk niet mogelijk. U kan zelf wel beslissen om vanaf de 2de betaling uw betaling uit te voeren op een dag die voor uw vervaldag ligt. Voorbeeld: uw levering vond plaats op de 20ste van de maand. Uw vervaldag is dus telkens de 20ste van de maand. U kan beslissen dat u de betaling telkens uitvoert op de 5de van de maand, maar bijvoorbeeld niet op de 25ste, want dan bent u 5 dagen te laat.

  Welke implicaties heeft het wanneer ik het maandbedrag niet tijdig betaald heb?

  Indien het maandbedrag niet tijdig wordt betaald, worden nalatigheidsintresten (deze staan vermeld in het contract) aangerekend conform de intrestvoet van uw contract. Na 10 kalenderdagen wordt een rappelbrief opgestuurd, met het verzoek om de achterstal - inclusief nalatigheidsintresten - onmiddellijk te betalen. Bij betalingsproblemen vragen wij u contact te nemen met onze diensten op het nummer 02 4822470.

  Ingeval van totaal verlies

  Ingeval van totaal verlies, dient u resterende saldo te betalen aan Ford Credit. Om dit te doen, gelieve contact op te nemen met uw Ford concessiehouder of met de Klantendienst van Ford Credit op nummer 02/482.24.65.

  Wat doe ik bij een ongeval?

  Bij een totaal verlies dient u het openstaande saldo te voldoen aan Ford Credit. Daarvoor kan u terecht bij uw Ford verdeler of bij de klantendienst van Ford Credit op het nummer 02/482.24.65.

  U bent slachtoffer van een verkeersongeval en bent verzekerd bij Ford Autoverzekering?
  Indien er gewonden zijn:

  • Bel de « 100 » indien de ernst van de kwetsuren dit vereist (u kunt dit nummer overal in Europa bellen)
  • Vermeld de identiteit en het adres van de gewonden aan de binnenkant van de omslag van het aanrijdingsformulier

  Indien er enkel materiële schade is:

  • Hinder het andere verkeer niet. Zet de voertuigen aan de kant na de vier hoeken op de grond te hebben afgetekend met krijt of iets dergelijks. Maak foto’s, indien mogelijk.
  • Voor AL uw herstellingen - reparaties, carrosserie en GLASBRAAK - dient u zich te wenden tot een Ford Erkende Hersteller. Vraag naar de Ford Erkende Hersteller in uw buurt bij het Contactcenter op het nummer 011 28 28 85.
 • Vervroegd afbetalen voor het einde van de overeenkomst?

  U dient een aanvraag in bij uw Ford verdeler of bij de klantendienst van Ford Credit (02/482.24.65) die u een afrekening (met inbegrip van de wettelijke vergoeding in geval van vervroegde stoppzetting van het contract) zullen bezorgen.

  Bij een vervroegde stopzetting van een Options contract kan het voertuig niet aan Ford Credit worden teruggegeven. Dat kan enkel bij het voorziene einde van het contract.

  Mag ik de wagen verkopen?

  U mag de wagen niet verkopen wanneer er nog een schuld op openstaat. Wanneer u de wagen wil verkopen, dient u eerst het openstaande saldo te vereffenen bij Ford Credit.

  Waar lever ik het voertuig terug in? (Enkel bij een Optionscontract)

  Wanneer u beslist om de wagen op het einde van het contract terug te geven, maakt u een afspraak met uw Ford verdeler om het voertuig daar achter te laten. Er zal een bevoegd persoon aanwezig zijn om samen met u het voertuig te expertiseren.

  Opties Ford Options of Ford Cash Options

  Uw bevoegde Ford verkoper is het best geplaatst om u alle informatie aangaande de 3 keuzes te geven en u te begeleiden bij uw keuze en de daarbijhorende afhandeling.

  Optie één - U neemt een nieuwe Ford
  Op het einde van uw contract kan u uw huidige Ford ruilen voor een nieuwe. U kan samen met uw erkende Ford verdeler een nieuw model kiezen, dat voldoet aan uw nieuwe behoeften en verwachtingen. Indien u voor uw oude wagen meer krijgt dan de Toekomstige Gegarandeerde Minimum Waarde, kan u dit geld reeds gebruiken als voorschot voor uw nieuw FordOptions contract.

  Optie twee - U geeft de wagen terug
  U heeft gedurende de periode van uw contract kunnen genieten van uw Ford en u beslist de wagen in te leveren. U hoeft zich geen zorgen te maken over de doorverkoop van uw wagen. U kan de wagen dus teruggeven zonder verdere verplichtingen (indien afgesproken kilometergrens is gerespecteerd en de wagen in goede staat is). Indien uw wagen door marktomstandigheden minder waard is, neemt Ford het verlies voor haar rekening.

  Optie drie - U behoudt uw wagen
  U bent gehecht geraakt aan uw Ford en dat kunnen we begrijpen. Geen probleem, u blijft gewoon met uw Ford rijden. U hoeft dan alleen nog maar de Toekomstige Gegarandeerde Minimum Waarde te betalen en geen euro meer, ook al is uw auto nog veel meer waard. U kunt dat bedrag uiteraard ook financieren voor de periode die u zelf kiest.

 • Hoe kan u een offerte voor Ford Autoverzekering aanvragen?

  Meer weten over de mogelijkheden, formules en de service van Ford Autoverzekering? Contacteer onze specialisten op 011 28 28 86 voor een premieberekening of een gratis offerte.

  Wanneer kan ik van verzekering wisselen?

  Bent u op dit ogenblik bij een andere maatschappij verzekerd en wilt u zich bij Ford Autoverzekering verzekeren ? Wij kunnen u hierbij helpen!

  1. U vraagt een offerte op 011/28.28.86
  2. Wij sturen u alle noodzakelijke documenten samen met een opzegbrief om het oude contract op te zeggen;
  3. Ofwel stuurt u deze opzegbrief aangetekend naar uw vroegere maatschappij, ofwel stuurt u hem naar ons en doen wij verder het nodige voor de aangetekende verzending ervan (zonder kosten voor u). Uw vroegere maatschappij moet de opzegbrief ten minste drie maanden voor de vervaldag van het desbetreffende contract ontvangen;

  U heeft een nieuwe Ford gekocht?

  • de bijkomende waarborgen (omnium, rechtsbijstand, bestuurdersverzekering …) kunnen onmiddellijk worden opgezegd.
  • de Burgerlijke Aansprakelijkheid kan enkel worden opgezegd op de hoofdvervaldag van het contract.

  Opmerking: het gebeurt dat het voertuig door verschillende maatschappijen of verschillende polissen bij eenzelfde maatschappij wordt gedekt (bv. rechtsbijstand en burgerlijke aansprakelijkheid afzonderlijk afgesloten voor hetzelfde voertuig). In dat geval moet men een opzegbrief voorzien per polis die moet worden opgezegd.

  Wat moet ik na een ongeval met mijn wagen doen?

  U bent slachtoffer van een verkeersongeval?
  Indien er gewonden zijn:

  • Bel de « 100 » indien de ernst van de kwetsuren dit vereist (u kunt dit nummer overal in Europa bellen)
  • Vermeld de identiteit en het adres van de gewonden aan de binnenkant van de omslag van het aanrijdingsformulier

  Indien er enkel materiële schade is:

  • Hinder het andere verkeer niet. Zet de voertuigen aan de kant na de vier hoeken op de grond te hebben afgetekend met krijt of iets dergelijks. Maak foto’s, indien mogelijk.
  • Voor AL uw herstellingen - reparaties, carrosserie en GLASBRAAK - dient u zich te wenden tot een Ford Erkende Hersteller. Vraag naar de Ford Erkende Hersteller in uw buurt bij het Contactcenter op het nummer 011 28 28 85.
  Wat is de Burgerlijke Aansprakelijkheid Autoverzekering?

  De BA Autoverzekering dekt de materiële en lichamelijke schade aan de passagiers van het verzekerde voertuig.

  Wat dekt een volledige omnium?

  Een volledige omnium verzekert u tegen diefstal en poging tot diefstal, brand, natuurkrachten, aanrijding van dieren, schade veroorzaakt door vandalisme en uw eigen schade (ongeacht of u in fout bent of niet). Let op: een diefstal met een verloren autosleutel die zich in of op het voertuig bevond wordt niet gedekt.

  Wat is de bestuurdersverzekering?

  Met de bestuurdersverzekering zijn ook de kosten verbonden aan de lichamelijke verwondingen van de bestuurder verzekerd bij een ongeval in fout. Uiteraard dient de chauffeur steeds te beschikken over een geldig rijbewijs.

  Wat is rechtsbijstand?

  Met de waarborg rechtsbijstand kan u rekenen op een advocaat die uw rechten verdedigt. Boetes en minneljke schikkingen met het Openbaar Ministerie zijn steeds voor eigen rekening.

  Welke service biedt Ford Autoverzekering?

  Service staat bij ons centraal. Een persoonlijke aanpak is evident, maar u mag ook rekenen op het volgende:

  • Ford Autoverzekering helpt u ook effectief bij een schadegeval. Betrokkenheid, oplossingen en individueek advies zijn inbegrepen. Zowel online als via ons contactnummer is er altijd iemand te bereikbaar!
  • 24u/24 bijstand in België
  • Gratis takelen na een ongeval in België.
  • Gratis vervangwagen gedurende de herstelling. Bij een totaal verlies van de wagen, kunt u gedurende 6 dagen rekenen op een vervangwagen.
  • Garantie op de herstelling.
  • Rechtstreekse betaling van de herstelling, geen voorfinanciering nodig.
  • U betaalt geen vrijstelling na glasbreuk of bij een herstelling.
  Wat zijn de voordelen van Ford Autoverzekering?
  • Uw Ford behoudt tot 30 maanden lang zijn aankoopwaarde
   U verliest niet op de verzekerde waarde van uw nieuwe Ford na diefstal of een ongeval met totaal verlies binnen de eerste 30 maanden bij een Omnium Plus*.
  • Gratis maandelijkse betaling
   Bij Ford Autoverzekering kunt u uw premie maandelijks per domiciliëring betalen. Andere verzekeraars rekenen daar vaak kosten voor aan. Wij niet!
  • Geen vrijstelling
   Wanneer u kiest voor een formule zonder vrijstelling bent u 100% gerust: u betaalt 0% vrijstelling wanneer u na glasbreuk of een ongeval uw wagen laat herstellen(*). Er wordt ook geen vrijstelling toegepast wanneer u na totaal verlies of diefstal opnieuw een Ford koopt bij een officiële Ford verdeler.

  (*) De opgesomde voorwaarden zijn van toepassing voor nieuwe voertuigen en wanneer de herstelling uitgevoerd wordt bij een door Ethias erkende Ford hersteller of wanneer bij totaal verlies opnieuw een Ford wordt aangekocht bij een door Ford erkende garage. De aankoopwaarde wordt gedefinieerd als de cataloguswaarde bij de eerste inschrijving vermeerderd met de waarde van de aanwezige toebehoren en opties, zonder BTW.

  Welke kortingen krijgt u bij Ford Autoverzekering?

  Ford Autoverzekering biedt u een bijzonder volledige dekking tegen een aantrekkelijke premie.

  • Joker, beloont uw jaren zonder schade.
   Na 5 opeenvolgende jaren*zonder ongeval 'in fout' bij Ford Autoverzekering met een bonus-malus (BM) 0 krijgt u automatisch een Joker. Bij een eerste ongeval 'in fout' wordt uw Joker automatisch ingezet zodat u uw gunstige BM 0 behoudt. Na opnieuw 5 schadevrije jaren aan BM 0 beloont Ford Autoverzekering u graag met een nieuwe Joker. *Enkel vanaf de leeftijd van 29 jaar.
  • U rijdt zonder ongeval ‘in fout’ aan bonus-malus 0?
   Na 3 jaar krijgt u 5% korting op uw BA-premie. Na 8 jaar krijgt u 10% korting op uw BA-premie. Zolang u onder bonus-malus 5 blijft, behoudt u uw opgebouwde korting.
  • U rijdt jaarlijks minder dan 10.000 km met een bonus-malus tussen 0 en 2?
   U geniet: 15% korting op uw BA-premie en 10% korting op elke omniumformule.
  • U kiest voor een hybride voertuig, waarvan de CO2-uitstoot maximum 100g/km bedraagt?
   U geniet 20% korting op uw BA-premie en 20% korting op elke omniumformule
  • U kiest voor een elektrisch voertuig?
   U ontvangt 30% korting op uw BA-premie en 30% korting op elke omniumformule.

  Let op: de kortingen "-10.000km" en "elektrisch of hybride voertuig" zijn niet cumuleerbaar.

  Wie komt in aanmerking voor 1 jaar gratis burgerlijke aansprakelijkheid via Ford Autoverzekering?

  Particulier en net een Ford personenwagen gekocht van maximaal 1 jaar oud? Gefeliciteerd! Ford biedt een jaar gratis BA verzekering aan, indien u een volledige omnium afsluit bij Ford Autoverzekering*. Met deze BA verzekering bent u optimaal verzekerd tegen materiële en lichamelijke schade die u veroorzaakt aan derden. Voor de schade aan uw eigen wagen kan u rekenen op één van onze omniumformules.

  * Dit aanbod geldt voor particulieren met een Ford personenvoertuig (Transit, Ranger, Tourneo, Fiesta Van en inschrijvingen lichte vracht zijn uitgesloten) van maximaal 12 maanden oud en die een volledige omnium bij Ford Autoverzekering afsluiten. De volgende voorwaarden moeten vervuld zijn: maximum BM graad 11 (conform Ethias graad), 3 jaar rijervaring, in de afgelopen 3 jaar geen ongeval in fout in BA hebben gehad of, indien dat wel het geval is, BM>= 4 (conform Ethias graad) hebben. De algemene acceptatievoorwaarden van Ford Autoverzekering blijven geldig. De 1 jaar gratis BA Ford Autoverzekering heeft betrekking op de eerste aangerekende jaarpremie.

  Waar vind ik de algemene voorwaarden van Ford Autoverzekering?

  De algemene voorwaarden zijn terug te vinden op de Ford website. Ga naar Ford Autoverzekering

  Waar kan ik terecht met mijn klacht van Ford Autoverzekering?

  Elke klacht over de verzekeringsovereenkomst kan worden gericht aan:

  Ethias - Dienst 2260
  Prins Bisschopsingel 73, 3500 Hasselt
  fax 011/28 25 60 of klachtenbeheer@ethias.be

  Ombudsman Verzekeringen
  de Meeûsplantsoen 35, 1000 Brussel
  fax 02 547 59 75 of info@ombudsman.as

  FSMA (Autoriteit voor Financiële diensten en Markten)
  Congresstraat 12 -14, 1000 Brussel
  fax 02 220 54 96 of conduct@fsma.be

  Wie is de verzekeraar van Ford Autoverzekering?

  Ford Autoverzekering is een louter commerciële benaming en wordt u aangeboden door Ford Credit Belgium BV - Hunderenveldlaan 10 - 1082 Brussel - RPR Brussel – BTW BE 0700.484.708 - IBAN BE81 2200 0107 5524 - BIC: GEBABEBB.
  Ford Credit Belgium BV treedt op als verbonden verzekeringsagent van Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, verzekeringsonderneming toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik. BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 - BIC: GKCCBEBB.

  Belangrijke informatie

  Ford Autoverzekering is een louter commerciële benaming en wordt u aangeboden door Ford Credit Belgium BV - Hunderenveldlaan 10 - 1082 Brussel - RPR Brussel – BTW BE 0700.484.708 - IBAN BE81 2200 0107 5524 - BIC: GEBABEBB.
  Ford Credit Belgium BV treedt op als verbonden verzekeringsagent van Ethias NV, rue des Croisiers 24 te 4000 Luik, verzekeringsonderneming toegelaten in België onder het nr. 0196 en onderworpen aan het Belgisch Recht. RPR Luik. BTW BE 0404.484.654 - IBAN: BE72 0910 0078 4416 - BIC: GKCCBEBB.

 • De coronapandemie heeft grote gevolgen voor de economie van ons land. Op 22 maart werd reeds een betalingsuitstel van hypothecaire leningen aangekondigd.

  Ook voor consumentenkredieten is er nu een tijdelijke versoepeling voorzien voor particulieren die niet aan hun financiële verplichtingen kunnen voldoen ten gevolge van de coronacrisis.

  Hieronder vindt u een antwoord op de meeste gestelde vragen.

  Wie kan uitstel van betaling krijgen?

  Een particulier die een consumentenkrediet op afbetaling heeft, kan bij de kredietgever uitstel van betaling op zijn krediet op afbetaling krijgen. Wel moet aan een paar voorwaarden worden voldaan.

  Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om betalingsuitstel te krijgen voor mijn consumentenkrediet?

  U moet aan elk van de volgende voorwaarden voldoen:

  1.  U, de kredietnemer, lijdt een inkomensverlies ten gevolge van de Coronacrisis. Indien er meerdere personen officieel op hetzelfde adres wonen, is het voldoende dat één van deze personen een inkomensverlies lijdt ten gevolge van de Coronacrisis (bijvoorbeeld door tijdelijke of volledige werkloosheid, ziekte door Covid-19, sluiting van de zaak of overbruggingsmaatregelen) om aan deze voorwaarde te voldoen, ook wanneer het krediet niet op zijn of haar naam, maar op de naam van één van de andere personen werd aangegaan.
  2. U, de kredietnemer, vraagt zelf om een uitstel van terugbetaling van uw krediet.
  3. Uw dossier, waarvoor u een betalingsuitstel aanvraagt, heeft geen betalingsachterstand van meer dan één maand op 1 april 2020.
  4. Op het moment van de aanvraag tot betalingsuitstel is het totaal roerend vermogen op zicht- en spaarrekeningen en in een beleggingsportefeuille kleiner dan 25.000 euro. Pensioensparen wordt hier niet in meegerekend.
  5. De maandaflossing bedraagt minimum 50 euro om in aanmerking te komen voor uitstel van terugbetaling.
  Op welk ogenblik dient het inkomensverlies beoordeeld te worden?

  Het inkomensverlies dient beoordeeld te worden op het ogenblik van de aanvraag tot uitstel van betaling.

  Voor welke producten kan uitstel van betaling verkregen worden?

  Voor kredieten op afbetaling (m.a.w. een lening of een verkoop op afbetaling) kan een uitstel van betaling van de (maand)termijnen worden gevraagd.

  Is er een minimale drempel voorzien voor de maandaflossing om in aanmerking te komen voor uitstel van terugbetaling?

  Ja, er is een drempel van 50 EUR voorzien.

  Gedurende welke periode kan ik uitstel van betaling aanvragen?

  Er kan tijdelijk uitstel van terugbetaling van een lening of verkoop op afbetaling aangevraagd en toegestaan worden in de periode van 1 mei 2020 tot en met 31 juli 2020.

  Voor hoe lang kan ik een uitstel van betaling bekomen?

  In de periode van 1 mei tot en met 31 juli 2020 kan u een tijdelijk betalingsuitstel van 3 maanden aanvragen voor een lening of verkoop op afbetaling.

  Het in de periode tussen 1 mei en 31 juli 2020 toegestane uitstel van 3 maanden kan éénmalig worden verlengd met een nieuwe termijn van 3 maanden indien al de voorwaarden onder punt “Aan welke voorwaarden moet ik voldoen om betalingsuitstel te krijgen voor mijn consumentenkrediet? “nog steeds vervuld zijn op het ogenblik dat de eerste termijn van drie maanden verstreken is.

  Loopt het betalingsuitstel sowieso voor 3 maanden of mag ik opteren voor een kortere periode?

  Het betalingsuitstel is voor een vaste periode van 3 maanden. Dit is één keer verlengbaar als u op dat moment nog aan al de voorwaarden voldoet.

  Wanneer doe ik mijn aanvraag om betalingsuitstel te krijgen voor mijn consumentenkrediet?

  U contacteert uw kredietgever best zo snel mogelijk. U dient rekening te houden met een termijn van enkele dagen om de aanvraag te verwerken. Daarom wordt best aangeraden de aanvraag in te dienen ten laatste een week vóór de vervaldag van de betaling.

  Het eventuele verplichte betalingsuitstel geldt in principe enkel voor toekomstige schulden.

  Heeft het betalingsuitstel gevolgen voor het verloop van mijn krediet?

  Ja, de looptijd van het krediet op afbetaling wordt verlengd met het aantal maanden waarvoor betalingsuitstel is verleend.

  Het betalingsuitstel van het krediet op afbetaling houdt in dat u gedurende maximum 3+3 maanden (in geval van toegestane eenmalige verlengingen dit zowel voor kapitaal als de verschuldigde intresten) uw krediet niet moet afbetalen. 

  Is het betalingsuitstel gratis?

  De kredietgever rekent geen boetes, dossier- of administratieve kosten aan voor het gevraagde uitstel.

  Welke interesten betaal ik als ik een betalingsuitstel aanvraag voor mijn lening?

  Een betalingsuitstel van het consumentenkrediet houdt in dat de consument gedurende maximum 6 maanden het krediet (indien een verlenging van de initiële 3 maanden betalingsuitstel wordt verleend) niet moet afbetalen. De verschuldigde interesten gedurende het betalingsuitstel worden achteraf verrekend.

  Is het mogelijk om mijn aanvraag tot betalingsuitstel te annuleren?

  Neen, eénmaal de aanvraag tot betalingsuitstel werd bevestigd, is het niet meer mogelijk om deze terug te draaien. Het contract werd reeds aangepast.

  Hoe doe ik mijn aanvraag van uitstel van betaling?

  U neemt telefonisch contact op met uw kredietgever.

  Wordt mijn contract aangepast als ik een betalingsuitstel aanvraag?

  U ontvangt een bijvoegsel per post waarin de nieuwe einddatum van uw lopende lening en de aangerekende interesten vermeld worden.

  Wie kan ik contacteren als ik nog vragen heb in verband met het betalingsuitstel?

  Voor al uw vragen in verband met het betalingsuitstel voor contracten afgesloten vóór eind december 2019 kan u terecht op het nummer : 02/482.24.65. Voor contracten afgesloten vanaf januari 2020 kan u terecht op het nummer: 02/508.07.21

   
Top