HULP NODIG?

Typ hier uw vraag…
Home > Financier & Verzeker > Hulpmiddelen en ondersteuning > Veelgestelde vragen (FAQ)

Let op, geld lenen kost ook geld.

 • Hoe contacteer ik Ford Credit?

  Wanneer u een vraag heeft over uw financieringscontract bij Ford Credit, neem dan contact met ons op.

  Telefoonnummer Klantendienst:

  Bereikbaar van maandag tot en met vrijdag van 9u00 tot 16u00 (uitgezonderd feestdagen)

  Voor contracten afgesloten tem eind 2019: 02/482.24.65

  Voor contracten afgesloten vanaf 2020: 02/508.02.11 (Financiering) of 02/508.02.09 (Financiële Leasing)

  Per e-mail

  Voor contracten afgesloten tem eind 2019:  cscbe@ford.com

  Contacteer een Ford verdeler voor meer informatie en een vrijblijvende offerte.

 • Waar kan ik een offerte krijgen voor een Operationele of Financiële leasing via Ford Credit?

  De informatie over en een op maat gemaakte offerte voor alle Ford Credit producten bekomt u rechtstreeks bij uw bevoegd Ford verdeler. Op die manier spaart u tijd en moeite.

  Wat betekent operationele leasing?

  Operationele leasing is een huurcontract (voor professionele gebruikers) waarbij u het voertuig voor een bepaalde duurtijd en een bepaald kilometrage gebruikt tegen een maandelijkse betaling. In deze huur zitten ook diensten zoals verzekering, onderhoud, vervangwagen, taksen e.d. vervat. Bij afloop van het contract bezorgt u de wagen terug aan de leasingmaatschappij. Er bestaat een mogelijkheid om de wagen op het einde aan te kopen maar dat is niet de hoofdbedoeling van een operationele leasing. Boekhoudkundig wordt een operationele leasing niet geactiveerd in de balans, maar als maandelijkse kost geboekt.

  Wat betekent financiële leasing?

  Financiële Leasing is een soort financieringscontract voor professionele gebruikers waarbij de financiering gespreid wordt over een bepaalde duur en wordt terugbetaald met vaste maandbedragen. Op het einde van het contract blijft een restwaarde over (tussen 1% en maximum 15% van de investering) die u als klant op voorhand bepaald heeft. Op het einde van het contract heeft u de eerste optie om de wagen aan die restwaarde aan te kopen. In dit soort contract zijn geen extra diensten noch taksen inbegrepen. Boekhoudkundig wordt het voertuig geactiveerd op de balans.

  Welk voordeel heb ik wanneer ik mijn voertuig lease bij Ford Credit?

  Door uw voertuig te leasen bij Ford Credit behoudt u uw liquiditeit, waardoor u uw eigen financiële middelen kan behouden om te investeren in uw activiteiten of voor eventuele onvoorziene uitgaven. U kan een hoger uitgerust voertuig kiezen voor slechts een beperkte stijging in maandbedrag. U neemt geen risico, noch op de onderhouds- en herstellingskosten, noch op de herverkoop.

  • u kiest vrij het model en de opties van uw Ford
  • uw Ford verdeler is uw aanspreekpunt
  • een eenvoudige administratie
  • vaste, lage kosten
  • volledige budgetcontrole
  • de maandelijkse betalingen sparen uw kredietlijnen
  • uw Ford verdeler kan u online een offerte berekenen volgens uw wensen
  Is een contractverlenging van mijn operationele leasing mogelijk?

  Tijdens de duur van uw contract kan u uw kilometers en/of duurtijd laten aanpassen. Indien u voor de Matrix heeft gekozen, kan u de nieuwe maandprijs gemakkelijk zelf zien, anders berekent Ford Lease graag de aanpassing voor u. De contractuele maximum duurtijd van 84 maanden en het maximum aantal kilometers (afh. van het soort voertuig - zie uw contract) kan echter niet overschreden worden.

  Moet het voertuig in het geval van een operationele leasing bij een Ford Erkende Hersteller hersteld en onderhouden worden?

  In het geval van een operationele leasing bij Ford Credit is Ford Lease de eigenaar van het voertuig. Als leasingnemer bent u daarom contractmatig verplicht om herstellingen en onderhouden te laten uitvoeren bij een Ford Erkende Hersteller (van uw keuze). De details hierover kan u lezen in uw leasingcontract.

  Kan ik het voertuig verkopen tijdens de duur van mijn operationele leasingcontract?

  Een verkoop is niet mogelijk aangezien u niet de eigenaar bent van het voertuig.

  Wat gebeurt er wanneer ik op het einde van mijn operationele leasingcontract meer kilometers heb gereden dan voorzien in het contract?

  Bij de teruggave van het voertuig zal een expertise worden uitgevoerd waarbij ook het aantal kilometers wordt opgenomen. De meerkilometers worden berekend volgens de door u op voorhand gekende kost per kilometer. Wij raden aan om Ford Lease tijdens het contract reeds in te lichten van het feit dat het voertuig meer kilometers zal doen, zodat uw contract en dus uw maandbedrag kan aangepast worden. Zo blijft u op het einde van het contract gespaard van een extra kilometerafrekening.

  Kan ik het aantal kilometers tijdens de duur van het contract verhogen?

  Tijdens de duur van uw contract kan u uw kilometers en/of duurtijd laten aanpassen. Indien u voor de Matrix heeft gekozen, kan u de nieuwe maandprijs gemakkelijk zelf zien, anders berekent Ford Lease graag de aanpassing voor u. De contractuele maximum duurtijd van 84 maanden en het maximum aantal kilometers (afh. van het soort voertuig - zie uw contract) kan echter niet overschreden worden.

  Hoe verloopt de teruggave van het voertuig op het einde van het operationele leasing contract?

  Een expert zal in uw bijzijn een expertise van het voertuig uitvoeren waarbij de staat van het voertuig, de kilometers en de aanwezigheid van de documenten (ook de reserveseutel) zal worden genoteerd. Beide partijen ondertekenen deze expertise. Op basis van de expertise zal bepaald worden of er nog kosten betaald dienen te worden. De expertises gebeuren volgens de gekende rentanormen waarvan u op voorhand een copy krijgt.

  Wat wordt in geval van leasing verstaan onder de normale gebruiksschade bij teruggave van het voertuig?

  De normale gebruiksschade wordt uitgebreid beschreven in de bestaande rentanormen waarvan u als leasingnemer op voorhand een copy krijgt.

  Ben ik verplicht een omnium verzekering te nemen in het geval van een financiële leasing?

  U dient een bewijs van uw omnium polis te bezorgen aan Ford Credit via uw Ford verdeler alvorens u de wagen via Financiële Leasing in ontvangst kan nemen. U kiest een eigen makelaar of neemt een Ford Autoverzekering (via uw Ford verdeler).

 • Waar kan ik een offerte krijgen voor een financierings- of Optionscontract?

  De informatie over en een op maat gemaakte offerte voor alle Ford Credit producten bekomt u rechtstreeks bij uw bevoegd Ford verdeler. Op die manier spaart u tijd en moeite.

  Hoe kan ik een aanvraag doen voor een financierings- of Optionscontract?

  Uw bevoegd Ford verdeler dient uw aanvraag voor goedkeuring in bij de kredietgever Ford Credit. Na goedkeuring tekent u het financierings- of Optionscontract bij uw bevoegd Ford verdeler.

  Mag ik de wagen verkopen?

  U mag de wagen niet verkopen wanneer er nog een schuld op openstaat. Wanneer u de wagen wil verkopen, dient u eerst het openstaande saldo te vereffenen bij Ford Credit.

  Wanneer begin ik mijn financierings- of Optionscontract af te betalen?

  Bij wet volgt de eerste maandelijkse betaling exact 1 maand na de levering van uw wagen middels een permanente opdracht die u bij uw bank opent voor de vaste som van het maandbedrag. Na de levering van uw wagen ontvangt u van Ford Credit een welkomstbrief met daarin ook de instructies aangaande de permanente opdracht.

  Kan ik de vervaldag (datum van maandelijkse betaling) aanpassen tijdens de duur van het contract?

  Bij wet volgt de eerste maandelijkse betaling exact 1 maand na de levering van uw wagen middels een permanente opdracht die u bij uw bank opent voor de vaste som van het maandbedrag. Na de levering van uw wagen ontvangt u van Ford Credit een welkomstbrief met daarin ook de instructies aangaande de permanente opdracht. De vervaldag aanpassen is wettelijk niet mogelijk. U kan zelf wel beslissen om vanaf de 2de betaling uw betaling uit te voeren op een dag die voor uw vervaldag ligt. Voorbeeld: uw levering vond plaats op de 20ste van de maand. Uw vervaldag is dus telkens de 20ste van de maand. U kan beslissen dat u de betaling telkens uitvoert op de 5de van de maand, maar bijvoorbeeld niet op de 25ste, want dan bent u 5 dagen te laat.

  Welke implicaties heeft het wanneer ik het maandbedrag niet tijdig betaald heb?

  Indien het maandbedrag niet tijdig wordt betaald, worden nalatigheidsintresten (deze staan vermeld in het contract) aangerekend conform de intrestvoet van uw contract. Na 10 kalenderdagen wordt een rappelbrief opgestuurd, met het verzoek om de achterstal - inclusief nalatigheidsintresten - onmiddellijk te betalen. Bij betalingsproblemen vragen wij u contact te nemen met onze diensten op het nummer 02/482.24.70.

  Moet ik mijn onderhoud en herstellingen laten uitvoeren bij een Ford Erkend Hersteller?

  U kan uw voertuig laten onderhouden en herstellen waar u wenst, ook buiten het Ford netwerk. Wij raden echter aan om altijd voor een Ford Erkend Hersteller te kiezen. Voor meer info daaromtrent gelieve de Ford klantendienst te contacteren.

  Op welke duurtijden kan een financiering genomen worden?

  Een financiering kan genomen worden voor een duurtijd van 12, 18, 24, 30, 36, 48, 54 of 60 maanden. Uw Ford verkoper legt u graag uit wat de meest interessante optie is voor u.

  Kan ik mijn financieringscontract vervroegd stopzetten?

  U dient een aanvraag in bij uw Ford verdeler of bij de klantendienst van Ford Credit (02/482.25.65) die u een afrekening (met inbegrip van de wettelijke vergoeding in geval van vervroegde stopzetting van het contract) zullen bezorgen. Bij een vervroegde stopzetting van een Options contract kan het voertuig niet aan Ford Credit worden teruggegeven. Dat kan enkel bij het voorziene einde van het contract.

  Op welke duurtijden kan een Options contract genomen worden?

  Options kan genomen worden voor een duurtijd van 24, 36 of 48 maanden. Uw Ford verkoper legt u graag uit wat de meest interessante optie is voor u.

  Kan een Options contract ook genomen worden voor een commercieel voertuig?

  Neen, een Options contract kan enkel worden genomen voor personenwagens.

  Kan ik een voorschot betalen?

  U kan bij Ford Options een voorschot betalen van maximum 25% van de aankoopprijs van uw wagen. Dit voorschot betaalt u aan uw Ford verdeler. Aankoopprijs minus het voorschot = te financieren bedrag.

  Wat gebeurt er wanneer ik meer kilometers gereden heb?

  Enkel wanneer u de wagen teruggeeft aan Ford Credit zal u gefactureerd worden voor de extra kilometerkost (kost per kilometer is u op voorhand bekend).

  Is een contractverlenging van mijn Options contract mogelijk?

  Een manuele contractverlenging is mogelijk wanneer u op het einde van uw contract kiest voor een nieuw Ford voertuig. In dat geval tekent u een verlengingsaanvraag en betaalt u het gekende maandbedrag verder (u dient de betaling zelf te regelen aangezien uw permanente opdracht afgelopen zal zijn).

  Kan ik mijn Options contract vervroegd stopzetten?

  U dient een aanvraag in bij uw Ford verdeler of bij de klantendienst van Ford Credit (voor contracten afgesloten tem 2019: 02/482.25.65 & voor contracten afgesloten vanaf 2020: 02/508.02.11) die u een afrekening (met inbegrip van de wettelijke vergoeding in geval van vervroegde stopzetting van het contract) zal bezorgen. Bij een vervroegde stopzetting van een Options contract kan het voertuig niet aan Ford Credit worden teruggegeven. Dat kan enkel bij het voorziene einde van het contract.

  Wat gebeurt er wanneer ik het voertuig inlever?

  Wanneer het voertuig teruggaat naar Ford Credit zal uw Ford verdeler een afspraak regelen met een expert die in uw bijzin de expertise van het voertuig zal uitvoeren (schade, kilometers, aanwezigheid van documenten en sleutels). Op basis van de door beide partijen ondertekende expertise zal u een afrekening ontvangen. De kost per eventuele meer kilometer is u op voorhand bekend.

  Hoeveel kilometers mag ik met het voertuig rijden bij een Optionscontract?

  Bij het begin van uw contract kiest u voor maximum 20.000 kms of 30.000 kms per jaar. Enkel wanneer uw voertuig op het einde van het Options contract aan Ford Credit wordt teruggegeven, zal u de meer kilometers (de kost is u op voorhand bekend) dienen te betalen.

  Welke voordelen heb ik erbij om een Options contract te nemen?
  • de mogelijkheid om vaker met een nieuwe Ford te rijden
  • vaste, betaalbare afbetalingen, aangepast aan uw persoonlijke behoeften
  • flexibele termijnen van 24, 36 of 48 maanden
  • indien u om de 2 jaar van wagen verandert, geniet u steeds van de Ford fabrieksgarantie en beperkt u de onderhoudskosten tot een minimum
  • de zekerheid van een Toekomstige Gegarandeerde Minimum Waarde (TGMW), zodat u beschermd bent tegen een onverwachte val van de prijzen voor tweedehands auto's
  • de wagen is op uw naam ingeschreven
  • op het einde van het contract beslist u in alle vrijheid of u uw Ford ruilt voor een nieuwe, teruggeeft of behoudt
  Welke zijn de keuzes op het einde van een Options contract?

  Uw bevoegde Ford verkoper is het best geplaatst om u alle informatie aangaande de 3 keuzes te geven en u te begeleiden bij uw keuze en de daarbijhorende afhandeling.

  Optie één - U neemt een nieuwe Ford
  Op het einde van uw contract kan u uw huidige Ford ruilen voor een nieuwe. U kan samen met uw erkende Ford verdeler een nieuw model kiezen, dat voldoet aan uw nieuwe behoeften en verwachtingen. Indien u voor uw oude wagen meer krijgt dan de Toekomstige Gegarandeerde Minimum Waarde, kan u dit geld reeds gebruiken als voorschot voor uw nieuw FordOptions contract.

  Optie twee - U geeft de wagen terug
  U heeft gedurende de periode van uw contract kunnen genieten van uw Ford en u beslist de wagen in te leveren. U hoeft zich geen zorgen te maken over de doorverkoop van uw wagen. U kan de wagen dus teruggeven zonder verdere verplichtingen (indien afgesproken kilometergrens is gerespecteerd en de wagen in goede staat is). Indien uw wagen door marktomstandigheden minder waard is, neemt Ford het verlies voor haar rekening.

  Optie drie - U behoudt uw wagen
  U bent gehecht geraakt aan uw Ford en dat kunnen we begrijpen. Geen probleem, u blijft gewoon met uw Ford rijden. U hoeft dan alleen nog maar de Toekomstige Gegarandeerde Minimum Waarde te betalen en geen euro meer, ook al is uw auto nog veel meer waard. U kunt dat bedrag uiteraard ook financieren voor de periode die u zelf kiest.

 • Waar kan ik een offerte krijgen voor een financierings- of Optionscontract?

  De informatie over en een op maat gemaakte offerte voor alle Ford Credit producten bekomt u rechtstreeks bij uw bevoegd Ford verdeler. Op die manier spaart u tijd en moeite.

  Hoe kan ik een aanvraag doen voor een financierings- of Optionscontract?

  Uw bevoegd Ford verdeler dient uw aanvraag voor goedkeuring in bij de kredietgever. Na goedkeuring tekent u het financierings- of Optionscontract bij uw bevoegd Ford verdeler.

  Op welke duurtijden kan een contract genomen worden?

  Een financiering kan genomen worden voor een duurtijd van 12, 18, 24, 30, 36, 48, 54 of 60 maanden. Uw Ford verkoper legt u graag uit wat de meest interessante optie is voor u.

  Options kan genomen worden voor een duurtijd van 24, 36 of 48 maanden. Uw Ford verkoper legt u graag uit wat de meest interessante optie is voor u.

 • Kan ik de vervaldag (datum van maandelijkse betaling) aanpassen tijdens de duur van het contract?

  Bij wet volgt de eerste maandelijkse betaling exact 1 maand na de levering van uw wagen middels een permanente opdracht die u bij uw bank opent voor de vaste som van het maandbedrag. Na de levering ontvangt u van Ford Credit een welkomstbrief met daarin ook de instructies aangaande de permanente opdracht. De vervaldag aanpassen is wettelijk niet mogelijk. U kan zelf wel beslissen om vanaf de 2de betaling uw betaling uit te voeren op een dag die voor uw vervaldag ligt. Voorbeeld: uw levering vond plaats op de 20ste van de maand. Uw vervaldag is dus telkens de 20ste van de maand. U kan beslissen dat u de betaling telkens uitvoert op de 5de van de maand, maar bijvoorbeeld niet op de 25ste, want dan bent u 5 dagen te laat.

  Welke implicaties heeft het wanneer ik het maandbedrag niet tijdig betaald heb?

  Indien het maandbedrag niet tijdig wordt betaald, worden nalatigheidsintresten (deze staan vermeld in het contract) aangerekend conform de intrestvoet van uw contract. Na 10 kalenderdagen wordt een rappelbrief opgestuurd, met het verzoek om de achterstal - inclusief nalatigheidsintresten - onmiddellijk te betalen. Bij betalingsproblemen vragen wij u contact te nemen met onze diensten op het nummer 02 4822470.

  Ingeval van totaal verlies

  Ingeval van totaal verlies, dient u resterende saldo te betalen aan Ford Credit. Om dit te doen, gelieve contact op te nemen met uw Ford concessiehouder of met de Klantendienst van Ford Credit op nummer 02/482.24.65 voor contracten afgesloten tem 2019 & op nummer 02/508.02.11 voor contracten afgesloten vanaf 2020.

 • Vervroegd afbetalen voor het einde van de overeenkomst?

  U dient een aanvraag in bij uw Ford verdeler of bij de klantendienst van Ford Credit (02/482.24.65 voor contracten afgesloten tem 2019 & op nummer 02/508.02.11 voor contracten afgesloten vanaf 2020) die u een afrekening (met inbegrip van de wettelijke vergoeding in geval van vervroegde stoppzetting van het contract) zullen bezorgen.

  Bij een vervroegde stopzetting van een Options contract kan het voertuig niet aan Ford Credit worden teruggegeven. Dat kan enkel bij het voorziene einde van het contract.

  Mag ik de wagen verkopen?

  U mag de wagen niet verkopen wanneer er nog een schuld op openstaat. Wanneer u de wagen wil verkopen, dient u eerst het openstaande saldo te vereffenen bij Ford Credit.

  Waar lever ik het voertuig terug in? (Enkel bij een Optionscontract)

  Wanneer u beslist om de wagen op het einde van het contract terug te geven, maakt u een afspraak met uw Ford verdeler om het voertuig daar achter te laten. Er zal een bevoegd persoon aanwezig zijn om samen met u het voertuig te expertiseren.

  Opties Ford Options

  Uw bevoegde Ford verkoper is het best geplaatst om u alle informatie aangaande de 3 keuzes te geven en u te begeleiden bij uw keuze en de daarbijhorende afhandeling.

  Optie één - U neemt een nieuwe Ford
  Op het einde van uw contract kan u uw huidige Ford ruilen voor een nieuwe. U kan samen met uw erkende Ford verdeler een nieuw model kiezen, dat voldoet aan uw nieuwe behoeften en verwachtingen. Indien u voor uw oude wagen meer krijgt dan de Toekomstige Gegarandeerde Minimum Waarde, kan u dit geld reeds gebruiken als voorschot voor uw nieuw FordOptions contract.

  Optie twee - U geeft de wagen terug
  U heeft gedurende de periode van uw contract kunnen genieten van uw Ford en u beslist de wagen in te leveren. U hoeft zich geen zorgen te maken over de doorverkoop van uw wagen. U kan de wagen dus teruggeven zonder verdere verplichtingen (indien afgesproken kilometergrens is gerespecteerd en de wagen in goede staat is). Indien uw wagen door marktomstandigheden minder waard is, neemt Ford het verlies voor haar rekening.

  Optie drie - U behoudt uw wagen
  U bent gehecht geraakt aan uw Ford en dat kunnen we begrijpen. Geen probleem, u blijft gewoon met uw Ford rijden. U hoeft dan alleen nog maar de Toekomstige Gegarandeerde Minimum Waarde te betalen en geen euro meer, ook al is uw auto nog veel meer waard. U kunt dat bedrag uiteraard ook financieren voor de periode die u zelf kiest.

 • Bekijk hier de FAQ voor Private Lease.

Top